Acando utvecklar identitetshanteringen hos Folksam

Acando har fått i uppdrag att uppgradera försäkringsbolaget Folksams IAM-plattform. Den nya plattformen kommer att göra det enklare för företaget att hantera behörigheter.

Folksam var i behov av att uppgradera sin IAM-plattform. En IAM-plattform finns för att ge accesser och behörigheter till system, byggnader, intranät, mejlkonton med mera. Den IAM-plattform som fanns på plats hos försäkringsbolaget hade uppnått sin beräknade livslängd. Folksam tog därför hjälp av Acando med projektledning och för att leverera en uppgradering av plattformen. Acandos team på plats kommer att se över hela lösningen och bygga upp en ny arkitektur enligt best practice och som fungerar mer effektivt.

- Vi är glada över det förtroende vi fått att tillsammans med Folksam skapa ett uppdaterat system som är anpassat efter verksamhetens behov där en effektivare arbetsrutin möjliggörs, samtidigt som en högre säkerhet i linje med GDPR direkt uppnås. Vi ser också att denna systemuppdatering bäddar för ett framtida arbete mot ytterligare förbättring och ökat användande både internt och externt i bolaget, säger Jannicke Bjurselius, projektledare på Acando.

För mer information vänligen kontakta:
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
Anders Lundgren, Head of Digital Core, +46 (0)72 158 1312, anders.lundgren@acando.com

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1900 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando is now a part of CGI

Prenumerera