• news.cision.com/
  • Acando/
  • Digital Mognadsstudie i privat sektor 2017 Digital strategi, kundförståelse och innovation avgörande för att bli en digital ledare

Digital Mognadsstudie i privat sektor 2017 Digital strategi, kundförståelse och innovation avgörande för att bli en digital ledare

Report this content

Acando har för tredje gången genomfört en studie av den digitala mognaden inom privat sektor, där sammanlagt 200 företag intervjuats. Studien visar att företagen har de digitala frågorna högt upp på agendan. 84 procent säger sig ha en tydlig digital målbild, men långt ifrån alla företag lyckas realisera och ta hem affärsnyttan med de digitala satsningarna. De som lyckas har en vägledande digital strategi, en djup kundförståelse och en stark innovationsförmåga.

– Det är tydligt att den digitala agendan inte längre är en fråga för endast en avdelning på företagen. De digitala frågorna prioriteras på ledningsnivå men vi ser att många företag inte lyckas med den digitala transformeringen eftersom strategin inte genomsyrar organisationen, säger Sara Tavakolizadeh, senior konsult inom digital strategi och transformation på Acando.

Studien visar att den digitala strategin inte vägleder företagen i det taktiska och operativa arbetet. 44 procent vet inte hur de ska ta tillvara på nya digitala möjligheter och 42 procent anpassar inte den digitala strategin. Strategin genomsyrar inte organisationen; 56 procent kommunicerar inte strategin regelbundet, och 50 procent har ingen samsyn kring vart de är på väg.

Studien visar även att kundförståelse har blivit viktigare för företagen. Fler samlar in kunddata än tidigare och har bättre förutsättningar att lära känna sina kunder, trots detta ser vi allt färre företag som lyckas erbjuda en sammanhängande kundupplevelse.

– 72 procent svarar att kundförståelsen styr den digitala strategin, ändå presterar detta förmågeområde svagast. Vi ser tydligt att de företag som arbetar med kundresor, för att verkligen förstå sina kunder, och som dessutom anpassar det digitala kundmötet baserat på data lyckas i mycket högre utsträckning erbjuda en sammanhängande kundupplevelse, berättar Sara.

Innovation – förmågan att möta kundbehov på nya sätt är också något som de digitala ledarna delar. Vi kan se att många företag lyckas skapa nya digitala produkter eller tjänster. Men trots det kämpar många företag med att få kunderna att faktiskt använda dessa. De som använder prototyper, datadrivna beslut och har en kultur där misslyckanden är tillåtet lyckas i högre grad lansera nya produkter eller tjänster som används.

– Lite förenklat kan man säga att för de företag som har en låg digital mognad handlar det om att få upp de digitala frågorna på agendan och utveckla grundläggande förmågor, medans för de digitala ledarna handlar det om att hitta innovativa sätt att vara först ut med nya digitala produkter eller tjänster som kunderna uppskattar, fortsätter Sara Tavakolizadeh.

Den digitala utvecklingen skiljer sig stort mellan olika branscher. Transport och logistik har utvecklats starkast sedan senaste studien, företagen inom branschen utvecklar nya sätt att köpa produkter och tjänster. En växande global e-handel som ökar efterfrågan på effektiva och skalbara distributionslösningar gör även att transport och logistik utvecklats starkt men även detaljhandeln som ligger högt i digital mognad. Industri och energi är den bransch som satsar mycket på de digitala frågorna och har gått från lägsta nivån inom digital mognad av alla branscher i studien till att idag nå betydligt högre. TIME har den högsta digital mognaden men har knappt utvecklats sedan senaste studien. Bank, finans, försäkring är de enda som haft en negativ utveckling och backar sedan den senaste studien.

Mer information om studien hittar ni här där vi också löpande under året kommer publicera artiklar i ämnet.  

För mer information vänligen kontakta:
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
Sara Tavakolizadeh, Senior Consultant, Digital Strategy & Transformation, +46 (0)70 972 16 26
sara.tavakolizadeh@acando.com

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1900 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.