Fora väljer Acando som förvaltnings- och utvecklingspartner för sin SAP-miljö

Fora har valt Acando som partner för support och förvaltning av sin SAP-miljö. Avtalet löper över fem år och samtidigt har ramavtal tecknats avseende konsulttjänster och projekt inom SAP-området.

Acandos support- och förvaltningsverksamhet omfattar i dagsläget hundratals lösningar, varav SAP baserade lösningar är en viktig del. Acandos support- och förvaltningserbjudande baseras på ett strukturerat arbetssätt, stor verksamhetsförståelse, närhet till kvalificerad kompetens och hög flexibilitet.

”Vi har i vår upphandling fokuserat på kostnadseffektivitet, skalbarhet, tjänstepaketering och personoberoende. Vi har i Acando funnit en professionell och erfaren partner och är övertygade om att vi tillsammans kommer att lyckas i vår strävan att uppnå dessa effektmål”, säger Marita Odélius Engström, vd på Fora.  

”Vi är mycket glada och stolta över det förtroende Fora visat Acando genom att låta oss förvalta deras mest affärskritiska lösning. Vi är dessutom övertygade om att vår närhet till Fora kombinerat med vår verksamhetsutvecklingskompetens och vår djupa kunskap om teknologins möjligheter kan bidra till Foras fortsatta utveckling”, säger Eva Sandberg, Affärsområdeschef Enterprise Solutions, Acando.

Fora administrerar kollektivavtalade försäkringar och andra trygghetslösningar som cirka 4 miljoner anställda omfattas av via sin anställning. Fora är ett serviceföretag som arbetar med att skapa rationella, kostnadseffektiva lösningar som förenklar för kunder och partners. Varje år förmedlar Fora drygt 15 miljarder kronor i premier och avgifter från 210 000 företag till ett 40-tal försäkringsbolag, stiftelser och fonder. Dessutom sköter Fora pensionsval och information för Avtalspension SAF-LO och andra pensionslösningar inom det privata området.

För mer information vänligen kontakta:
Lena Hilland Crona, avdelningschef, It-utveckling, Fora, +46 8 787 45 95.

Eva Sandberg, affärsområdeschef Enterprise Solutions, Acando, +46 8 699 7233.

Acando
Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och genomför bestående verksamhetsförbättringar med hjälp av informationsteknik. Acando erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando omsätter på årsbasis cirka 1,5 miljarder kronor och har cirka 1 000 medarbetare i fem länder i Europa. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic. Företagskulturen baseras på kärnvärdena: Laganda, Resultatskapande och Passion. www.acando.com 

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,8 miljarder kronor 2018 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera

Dokument & länkar