Förändringar i Acandos koncernledning

Acando meddelar idag förändringar i koncernledningen som kommer att rapportera till nuvarande verkställande direktör Carl-Magnus Månsson.

"Vi är i en tid där tekniken verkligen gör skillnad i vår vardag och öppnar nya möjligheter till effektivitet och innovation. För att fullt ut utnyttja vår position för att skapa transformationsförmåga hos våra kunder genom att kombinera teknologins möjligheter med förståelse för mänskligt beteende gör vi några nya utnämningar till Acandos koncernledningsgrupp. Jag ser fram emot att arbeta med dessa enastående ledare för att acelerera både vår egen utveckling och de värden vi skapar för både kunder och anställda". - säger Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef Acando.

Anneli Lindblom – Executive Vice President and CFO

Sven Ivar Mörch – Executive Vice President and Market Area and Country Manager Norway

Guido Ahle – Senior Vice President and Market Area and Country Manager Germany

Anders Lundgren – Senior Vice President and Head of Market Area Sweden East and Latvia

John Karnblad – Senior Vice President and Head of Market Area Sweden West/Mid/South and Finland

Christer Norrman – Senior Vice President and Head of Global Platforms

Stina Carlsson Reich – Senior Vice President and Head of itch Studios (Acandos Business Design Studios)

Olof Åkesson – Senior Vice President and Head of Sales and Strategic Programs

Två utnämningar för vice verkställande direktörer görs, med fokus på att accelerera koncernens möjligheter för snabb tillväxt och möjliggöra förbättrad lönsamhet. 

Sven Ivar Mörch, landschef Acando Norge och ledamot i koncernledningen sedan 2013 har nu också utsetts till Exeutive Vice President och vice vd för Acando-koncernen. Sven Ivar kommer att behålla sin nuvarande vd-roll i Acando Norge. 

"Under Sven Ivars uppdrag har Acando Norge utvecklats till ett innovativt teknologibolag, både genom en förändring av tjänster och kompetens samt genom fortsatt organisk tillväxt och relevanta förvärv. Med denna utnämning får vi bättre möjligheter att påskynda samma utveckling tvärs Acando-koncernen." - säger Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef Acando. 

Anneli Lindblom, CFO Acando Group och ledamot i koncernledningen sedan 2012 har nu också utsetts till Exeutive Vice President, landschef Acando Sverige och vice vd för Acando-koncernen. Anneli kommer att behålla sin roll som CFO i Acando-koncernen, med utökat ansvar för finans, HR, rekrytering, IT och Facility. 

"Anneli kommer i sin utökade CFO-roll att fortsätta att söka övergripande synergier och fortsätta bygga upp en plattform för ökad vinsttillväxt. Under Annelis uppdrag har Acando implementerat en gemensam servicefunktion samt ett styrsystem som säkerställer konsistens i vår ekonomiska utveckling." - säger Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef Acando.

För mer information vänligen kontakta:
Carl-Magnus Månsson, President & CEO Acando, +46 70 556 7127

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2 100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,8 miljarder kronor 2018 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Acando is now a part of CGI

Prenumerera