Penser Access: Acando - Ett starkt första halvår och intressanta förvärv

Acando rapporterade en omsättning på SEKm 736, vilket var något över våra förväntningar och motsvarar en tillväxt på ca 20%, där större större delen var organisk. Rörelseresultatet uppgick till SEKm 74, vilket var något över vårt estimat och motsvarar en marginal på 10,1%. Under kvartalet har marginalen och beläggningsgraden sjunkit något i den tyska verksamheten, vilket har gjort att bolaget inlett ett förbättringsarbete för att höja beläggningsgraden, något man tidigare lyckats med i Norge. Efter kvartalets utgång har man annonserat två förvärv September BI  i Norge, ett förvärv som stärker verksamheten inom detaljhandel och  Alterview Net Solution, en specialist inom NetSuite. Sammanfattningsvis ser vi medelhög kurspotential i Acando till låg risk och som välskött bolag som ger en hög digitaliseringsexponering utan en för hög värdering.    

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/ett-starkt-forsta-halvar-och-intressanta-forvarv/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se 

Om oss

Acando is now a part of CGI

Prenumerera