Penser Access: Acando - I startblocken för ett starkt avslut på året

Acando redovisar en omsättning på SEKm 518, vilket var något lägre än vår förväntan på kvartalet. YoY så ökade omsättningen med 10%. EBITA-resultatet kom in sämre än väntat och landade på SEKm 27,3. Förklaringen till det lägre EBITA-resultatet var en lägre avropstakt på ett antal nyvunna ramavtal i Norge, avropstakten kom dock i gång i slutet av kvartalet och vi tror på ett starkt Q4. Vi tycker även att förvärven av  Service Design byråerna Transformator Design och Daytona samt Bitvis, ett designcenter för FPGA- och mjukvaruutveckling är intressanta och kan få Acando att börja närma sig sitt långsiktiga mål om att ha en rörelsemarginal över 10%.


Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/startblocken-ett-starkt-avslut-pa-aret/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 

Om oss

Acando is now a part of CGI

Prenumerera