Penser Access: Acando - Vi tar höjd för kalendertapp i Q2

Omsättningen uppgick till SEKm 621(527), vilket var 18% bättre än förväntat. Rörelseresultatet blev SEKm 75 (34) och rörelsemarginalen blev 12,1% (6,4). Detta var hela SEKm 37 bättre än väntat. Resultat efter skatt var också det markant bättre än väntat och landade på SEKm 54 (24). Alla marknader fortsätter att utvecklas positivt och de ser en fortsatt ökad efterfrågan på deras tjänster. En stark framgång till detta är att Acando tar en allt större roll som helhetsleverantör och blir en alltmer relevant motpart. Aktien har stabiliserats efter rapport och utdelning. Utdelningen blev även detta år dyr, samtidigt som vi bedömer att aktien sannolikt har pressats av vinsthemtagningar i marknaden.


Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/vi-tar-hojd-kalendertapp-q2/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se 

Om oss

Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,8 miljarder kronor 2018 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Ticker: ACAN www.acando.se

Prenumerera