Returparkprojekt nominerat till Sveriges främsta designutmärkelse

Report this content

Transformator Design, som numera är del av Acandos Business Design Studio, har blivit nominerade i Design S – Swedish Design Awards, för ett projekt där man designat framtidens returpark.

Design S – Swedish Design Awards är Sveriges främsta designutmärkelse och riktar sig till professionella designers, formgivare, arkitekter, enskilda utövare, producenter och företag som arbetar med design och form. Transformator Designs projekt med att designa framtidens returpark har blivit nominerat i kategorin tjänstedesign. 

- Jag är så glad och stolt över att ha varit del av ett fantastiskt team som på olika sätt bidragit till ett viktigt cirkulärt tjänstedesignprojekt, att ha blivit nominerade i Design S betyder mycket för oss, säger Stina Behrens, hållbarhetsstrateg på Transformator Design.

Det nominerade projektet genomfördes på uppdrag av SÖRAB, ett regionalt avfallsbolag som ägs av 10 kommuner i Stockholmsområdet, och syftade till att utveckla och bygga en ny välfungerande returpark. Returparker ska, till skillnad mot återvinningscentraler, ge möjligheten för kunderna att ta med saker för återbruk och återvinning.

Projektet inleddes med en förstudie där upplevelsen på Hagby återvinningscentral i Stockholm kartlades och baserat på intervjuer med kunder upptäcktes förbättringsområden och utmaningar. Med hjälp av insikterna skapades sedan Stockby Returpark. Med bättre skyltning, en central återbruksstation och välutbildade anställda, har kötiderna förkortats och mer material återvinns och återbrukas.

För att skapa en grund för hur framtidens returparker kan komma att utformas, har Stockby Returpark i sin tur utvärderats av besökare och boende i närområdet. Utvärderingen ligger till grund för hur framtidens returparker kan komma att utformas.

- Transformator Design hjälpte oss att lyfta blicken och prioritera de viktiga aspekterna i mötet med kund. Att få bottna i frågor som leder till stora förändringar i såväl kulturer som teknik och funktion är oerhört lärorikt och viktigt. Det ska vara lätt att göra rätt!, säger Johan Lausing, vd på SÖRAB.

Vinnarna i Design S – Swedish Design Awards tillkännages den 11 juni.

För mer information vänligen kontakta:
Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
Anna Grieves, CEO Transformator Design, +46 (0)72 213 2140, anna.grieves@transformatordesign.se

Om Acando:
Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1900 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om SÖRAB:
SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Vårt uppdrag är att på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand om det hushållsavfall som uppkommer i samtliga ägarkommuner förutom Stockholm.

Media

Media