Active Capital noteras på O-listan den 5 november

Report this content

Active Capital noteras på O-listan den 5 november Stockholmsbörsens bolagskommitté har godkänt Active Capitals ansökan om notering av bolagets aktier av serie A och B på Stockholmsbörsens O- lista. Första noteringsdag är planerad till den 5 november. En noteringspost utgörs av 200 aktier. Sedan den 22 juli 2002 handlas aktierna på Nya Marknaden. "En notering på Stockholmsbörsens O-lista är ett viktigt och logiskt steg i Active Capitals utveckling. Genom att ta steget från Nya Marknaden till Stockholmsbörsens O-lista får Active Capital bättre förutsättningar på kapitalmarknaden, bl a kommer finansieringen av kommande förvärv att underlättas " säger Bo Håkansson, VD i Active Capital Noteringsprospekt Noteringsprospekt som upprättats med anledning av noteringen av Active Capitals aktier på Stockholmsbörsens O-lista kommer att finnas tillgängligt måndagen den 28 oktober dels på bolagets hemsida, www.activecapital.se och dels på bolagets kontor samt på Erik Penser Fondkommissions ("EPFK") hemsida, www.penser.se. Noteringsprospektet kan också beställas hos EPFKs emissionsavdelning, tel. 08-463 80 00, emission@penser.se. EPFK är rådgivare till Active Capital i samband med noteringen på Stockholmsbörsens O-lista. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 25 februari 2003 Malmö den 25 oktober 2002 Active Capital AB (publ) Bo Håkansson VD För mer information vänligen kontakta; Bo Håkansson, VD Active Capital, telefon 040-24 82 50, mobil 0705-98 57 22, bo.hakansson@activecapital.se Active Capital äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, MW Trading och Soft Center. Omsättningen uppgick till 401 MSEK år 2001. Sonesson Inredningar är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring och skolmöbler. MW Trading utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. SoftCenter är en fastighet som drivs i campus-form och är ett väl etablerat varumärke bland universitet och näringsliv i Sverige. För mer information om Active Capital besök vår hemsida, www.activecapital.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00970/wkr0002.pdf

Dokument & länkar