Riktad emission av aktier och teckningsoptioner fulltecknad

I enlighet med bolagsstämmans beslut den 4 februari 2011 har Mats Lindskog, tillträdande verkställande direktör i bolaget, tecknat sig för 53 428 aktier av serie B till en teckningskurs om 56,15 kronor per aktie, samt för 115 000 teckningsoptioner till en teckningskurs om 3,77 kronor per teckningsoption.

Malmö den 7 februari 2011

Styrelsen i ACAP Invest AB (publ)

Frågor besvaras av Magnus Hansson, 040-24 82 50

Informationen är sådan som ACAP Invest AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggjordes 2011-02-07 klockan 11.15.

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO, DISAB, Cetec och MW Security. SONO är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. Cetec är verksamt inom tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter. MW Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln.

Dokument & länkar