Utbetalning av ränta på konvertibellån i ACAP Invest AB (publ)

ACAP Invest AB har under 2013 tagit upp ett konvertibellån om sammanlagt cirka 15,6 MSEK. Lånet löper med 8 procents årlig ränta.

Ränta utbetalas första gången den 29 november 2013. Avstämningsdag för erhållande av ränta infaller den 22 november 2013. Nästkommande ränteutbetalning sker den 28 november 2014.

För mer information kontakta Mats Lindskog, VD för ACAP Invest, tel 040-24 82 50.

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO och DISAB. SONO är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. Under 2012 omsatte ACAP Invest cirka 625 MSEK. ACAP Invest är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista.

För mer information www.acapinvest.se.

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO och DISAB. SONO är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. Under 2012 omsatte ACAP Invest cirka 625 MSEK. ACAP Invest är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista.

För mer information www.acapinvest.se.

Taggar:

Om oss

ACAP Invest AB affärsidé och mål är att som aktiv ägare skapa hög avkastning för aktieägarna genom ett entreprenöriellt och ansvarsfullt ägande. ACAP Invest äger dotterbolagen Sonesson Inredningar, DISAB, Cetec och MW Security.

Dokument & länkar