”Järda” – den nya rösten på tågperrongerna

Nu är det snart slut med svårhörda utrop på landets tågstationer. Acapela Group, som utvecklar syntetiska röster, har levererat en ny röst åt Trafikverket. Under hösten påbörjas implementeringen av det nya utropssystemet och rösten Järda - förkortning för JÄRnvägsDAmen - på landets tågstationer.

Trafikverket sköter utropen på de flesta tågstationerna i Sverige och dagligen görs 1000-tals utrop om ankomster, avgångar, tidtabelländringar och förseningar. Utropen har skett via telefonlinjer av Trafikverkets informatörer vilket har lett till bristande ljudkvalitet och missförstånd bland resenärerna, delvis på grund av att vissa röster har låg hörbarhet.
 
- Vi har fått mycket klagomål på hörbarheten och samtidigt visar våra egna undersökningar att utropen är en av de informationskällor som resenärerna tycker är viktigast. Med den nya syntetiska rösten Järda blir arbetet med utropen betydligt mer flexibelt och ljudkvalitén mycket hög, säger Karl Åkerlund, ansvarig för Trafikverkets trafikinformationssystem.
 
Under sommaren har utropssystemet testats i Hallsbergs driftledningsområde och en undersökning visar att resenärerna är nöjda med den nya rösten och tydligheten i utropen. Under hösten startar implementeringen av systemet i landet. Först ut blir Malmö-regionen, därefter Stockholm och till nästa sommar ska alla 300 stationer vara inne i systemet.  
 
Acapela, ett företag med svenska rötter och ledande inom röst- och talteknologi i Europa, har tagit fram rösten efter omfattande inspelningar och lingvistiska analyser. Acapelas röster förmedlar högtalarutrop även i andra länder, bland annat i Frankrike där SNCF, Frankrikes motsvarighet till svenska SJ, använder Acapelas röstteknik. Högtalarutropen genereras genom att texter omvandlas till tal i realtid med den syntetiska rösten.
 
- Röstkommunikation har tidigare ofta byggt på förinspelade röster, men det är väldigt begränsande.  Genom en syntetisk röst slipper man vara låst vid inspelade fraser och kan kommunicera exakt vad man vill med hög kvalitet, säger Lars-Erik Larsson, VD för Acapela Group.
 
Länkar till ljudfiler med Järda:

Exempel 1
Exempel 2
Exempel 3
 
För mer information:
Lars-Erik Larsson, VD Acapela Group, tfn: 070-567 36 46, e-post: lars-erik.larsson@acapela-group.com   
Karl Åkerlund, ansvarig för trafikinformation på Trafikverket, tfn: 0730-64 41 00, e-post: karl.akerlund@trafikverket.se 

Presskontakt Acapela Group Norden
Monika Öman
Tel: 46 (0)8 799 86 05 - Mob: 46 (0)70 752 89 72
Epost: monika.oman@acapela-group.com

Om Acapela Group
Acapela Group är en ledande aktör inom området röst- och talteknologi. Företaget utvecklar text-till-tal-lösningar (talsyntes) som omvandlar texter till tal med naturliga röster i många olika sammanhang. Kunden kan välja antingen någon av Acapelas 50 högkvalitativa standardröster på 30 olika språk eller att utveckla en egen exklusiv företagsröst.

Med sin långa erfarenhet av att skapa talsyntes på många olika språk har Acapela skaffat den expertis som krävs för att kunna framställa nya röster inom rimliga tidsramar. Tjänsten Acapela Voice Factory har kommit till som ett resultat av denna erfarenhet. De syntetiska rösterna skapas i en röststudio där den av kunden utvalde talaren läser in ett manus som täcker språkets olika ljud och ljudkombinationer. Efter lingvistiska analyser skapas den syntetiska rösten som blir i det närmaste identisk med förlagan. Med hjälp av Acapelas verktyg och den nya rösten kan sedan texter omvandlas till tal i realtid för användning i många olika sammanhang, till exempel högtalarutrop, talsvarstjänster, e-learning, webbkampanjer, talande avatarer, uppläsning av webbinnehåll, mobila applikationer m.m.

Över 1000 kunder världen över har anlitat Acapela för att integrera röster i sina produkter och tjänster. Acapelas R&D-team jobbar intensivt med utveckla framtidens syntesröster som ska kunna återge exempelvis dialekter och känslor och i allt större utsträckning efterlikna den mänskliga rösten.

www.acapela-group.se

Taggar: