Acast: Delårsrapport januari-mars 2021

Report this content

Första kvartalet 2021 (första kvartalet 2020)

 • Antalet lyssningar uppgick till 872M (603M)
 • Nettoomsättningstillväxten uppgick till 74% jämfört med första kvartalet 2020
 • Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till 86% jämfört med första kvartalet 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till 197 434 TSEK (113 233)
 • Bruttomarginalen uppnådde 36% (35%)
 • Rörelseresultatet uppgick till -44 437 TSEK (-46 643)
 • Rörelsemarginalen uppgick till -23% (-41%)
 • Periodens resultat uppgick till -49 231 TSEK (-45 105)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 091 TSEK (-69 646)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -18,62 SEK (-18,86)

Viktiga händelser under första kvartalet 2021

 • Förvärv av tillgångar i det amerikanska podcastföretaget RadioPublic, med syfte att stärka banden mellan poddskapare och lyssnare.
 • Lansering av betaversionen av Acast+, som möjliggör nya betaltjänster för poddskapare, såsom som reklamfri lyssning, bonusavsnitt och andra tjänster för betalande lyssnare.
 • I mars meddelade Acasts styrelse att den inlett en utvärdering av bolagets kapitalstruktur inklusive en potentiell notering av bolagets aktier. Utvärderingen genomförs under våren 2021.

VD har ordet

Q1: Starka tillväxten fortsätter under första kvartalet

För Acast inleddes 2021 på ett bra sätt - med nya produktlanseringar för våra poddskapare och stark nettoomsättningstillväxt. Jämfört med första kvartalet 2020 ökade vår nettoomsättning med fantastiska 74 procent, vilket visar att vi är på rätt väg med vår unika teknikplattform, och att digitaliseringen leder till en övergång från traditionell radio till poddar.

Jag är stolt över att vi tecknat flera avtal med stora poddskapare i olika marknader - inklusive Audible originalet West Cork, som Acast nu har gjort tillgänglig för alla att lyssna gratis på i det öppna ekosystemet. Vi har också tecknat avtal med ett antal andra stora poddar under kvartalet, däribland New York Post (USA), Taskmaster (Storbritannien), Plan B (Norge), Radio Formula (Mexiko), och That’s Enough Already (NZ). Vår strategi att teckna avtal med nya poddar har lett till att vårt nätverk nu vuxit till över 28 000 poddar. Annonsörerna har följt med på resan, vilket visar att vårt poddnätverk kan leverera kampanjer med hög avkastning.

I mars lanserade vi även vår nya betaltjänst, Acast+, i betaversion. Acast+ ger helt nya möjligheter till intäkter för poddskapare, inklusive reklamfria lyssningar, extraavsnitt, bonusinnehåll och mycket mer för betalande lyssnare.

Med Acast+ sätter vi kreatören i centrum och placerar oss i hjärtat av den så kallade kreatörsekonomin. Jag och mina medarbetare brinner för att alla poddare ska kunna tjäna pengar på sin show på det sätt som passar dem bäst, oavsett om detta är genom reklam, sponsorskap, betalande lyssnare eller evenemang. Acast+ kommer att lanseras fullt ut senare under året men för några av våra beta-partners har det redan inneburit en ökning av intäkterna med över 20 procent.

Vårt förvärv av RadioPublic, ett amerikanskt start-up inom podcastteknik slutfördes under första kvartalet. Förvärvet kommer att stärka vår närvaro i USA och hjälpa till att utveckla våra världsledande produkter. Hjärtat i förvärvet är RadioPublics plattform för Listener Realtionship Management, som låter poddskapare fördjupa relationen med sina fans.

Lanseringen av Acast+ och förvärvet av RadioPublic kom efter att vi tagit flera viktiga steg i Nordamerika under 2020 då vi bland annat inledde ett partnerskap med Patreon, som låter poddskapare distribuera privata poddar till sina medlemmar via deras favoritapp samt lanserade Acast i Mexiko.

Under mars månad meddelade Acasts styrelse att den kommer att genomföra en utvärdering av potentiella strategiska och finansiella initiativ, inklusive bolagets kapitalstruktur samt börsintroduktion och notering av bolagets aktier. Utvärderingen genomförs under våren 2021.

Efter att ha framgångsrikt hanterat den pandemi som lamslog så många branscher under 2020 och efter att ha levererat ännu ett rekordår för Acast globalt, så visar resultatet från årets första kvartal en stark start på 2021.

ROSS ADAMS
Verkställande Direktör

 

För mer information

Emily Villatte, CFO
Tel: +46 76 525 0142
Email: emily.villatte@acast.com

Ross Adams, VD
Tel: +44 79 9052 0761
Email: ross@acast.com

 

Om Acast

Acast är motorn inom poddar och erbjuder allt som kreatörer och annonsörer behöver för att upptäcka och nå miljontals engagerade lyssnare runt om i världen.

Vi arbetar hårt för att skapa ett växande, lönsamt och hållbart ekosystem för alla världens poddar – allt från etablerade mediehus BBC, The Guardian, Financial Times, the Economist och Aftonbladet till poddar från kända profiler såsom Table Manners med Jessie Ware, Wahlgren & Wistam, My Dad Wrote a Porno, JLC och Romesh Ranganathan’s Hip Hop Saved My Life, eller helt enkelt vem som helst som vill skapa.

Vi sammanför poddskapare, lyssnare och annonsörer med de mest innovativa produkterna, verktygen och tjänsterna, på världens största marknadsplats för poddar.

Acast grundades 2014 och hostar över 28 000 poddar – som når cirka 300 miljoner lyssnare varje månad och arbetar med tusentals varumärken. Vi finns för berättelserna.

För briljanta poddskapare

För smarta annonsörer

För berättelserna

Dokument & länkar