Marknadsmeddelande 88/15 – Accelerator Nordic AB (publ) avnoteras från AktieTorget efter stängning den 28 maj 2015

Accelerator Nordic AB:S aktie avnoteras från AktieTorget efter stängning den 28 maj 2015. För mer information se pressmeddelande från bolaget den 15 april 2015.

Information om aktien:

Kortnamn: ACCE
ISIN-kod: SE0005504602
Orderbok-ID: 20244
Sista dag för handel på AktieTorget: Den 28 maj 2015

Stockholm den 19 maj 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Om oss

Bolaget skall bedriva ekonomisk och juridisk konsultation, köp och försäljning av värdepapper, bolagsandelar, bostadsrätter och immateriella rättigheter samt fastigheter och även kreditgivning mot säkerhet i fast och lös egendom samt borgen och idka därmed förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om kreditaktiebolag och lagen om bankrörelse.