2021 kommer att omdefiniera 2000-talet, visar ny rapport från Accenture Interactive

Report this content

År 2020 tvingades världen ompröva hur vi lever, fungerar och agerar. Fjord Trends 2021 identifierar sju nya trender som ytterligare förväntas forma företag, konsumentbeteenden och samhällen framöver.

STOCKHOLM; 19 mars 2020 - Covid-19 har omdefinierat både samhällen och ekonomier, och skapat en våg av innovation som visar riktningen för kommande årtionden, enligt en ny trendanalys från Accenture. I den fjortonde upplagan av rapporten Fjord Trends 2021 visar Accenture Interactive att företag kommer ha möjlighet att ta sig an nya områden när de anammar nya strategier, tjänster och upplevelser för att möta människors förändrade behov.  

”Pandemin var och är en brytning med hur vi levde tidigare. Men genom historien har en global kris alltid fört med sig en början på en ny era”, säger Celia Romaniuk, chef för Fjord i Norden. ”Vad vi gör 2021 kommer att definiera resten av seklet, och det är en perfekt situation för företag att tänka efter och hitta nya sätt att interagera med kunder och andra intressenter.”

Årets rapport visar att trots kaos och tragedier så har pandemin också gett oss en sorts klarhet – den har belyst vad som är viktigt för människor och inspirerat till gemenskap och innovation. Som en följd står företag inför helt nya utmaningar. Hur ska man som företag bäst ta sig an detta från ett affärs- och kommunikationsperspektiv? Hur ska man möta konsumenternas ständigt förändrade förväntningar? Och hur förmedlar man empati till kunder, samtidigt som man kämpar för sin överlevnad i en osäker ekonomi?

Fjord Trends undersöker sju nya trender som förväntas påverka företag, konsumentbeteenden och samhällen det kommande året:

  1. Gemensam förflyttning: Hur vi arbetar, handlar, lär oss saker, umgås och tar hand om vår hälsa har förändrats. Det gör att företag måste hitta nya sätt att erbjuda upplevelser för att interagera. När vi gemensamt letar efter nya sätt och forum att göra de saker vi behöver och älskar uppstår en känsla av kollektiv förflyttning.
  1. Gör-det-själv-innovation: Innovation drivs allt mer av människors kreativitet i att komma med nya smarta sätt att hantera utmaningar, från hemarbetare som använder strykbrädan som ståbord till föräldern som blev lärare. Tekniken spelar en större roll när den underlättar för människors uppfinningsrikedom, och som ett resultat lyser kreativiteten igenom. Exempelvis genom att plattformar som Tik Tok och videospel kan användas för att få ut viktiga budskap. Alla vill ha bättre lösningar, och den tid då ett företag förväntades skapa en färdig lösning övergår nu till en tid då företag skapar förutsättningar för mänsklig innovation.
  1. Hemmakontoret: De som arbetar på distans bor nu på kontoret, vilket har en enorm inverkan på relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vem bestämmer vad man har på sig för kläder på ett arbetsrelaterat videosamtal i det egna hemmet? Och vems ansvar är det att bevara hemarbetarens rätt till integritet? En permanent förändring har skett i förhållandet mellan människor och deras arbete och mellan arbetsgivare och deras team. Att skapa en känsla av gemenskap och sammanhang kommer kräva nya verktyg med distansarbete, och det kommer inte finnas generiska lösningar för detta, många testprojekt kring arbetsmiljöer kan förväntas under en lång tid framöver.
     
  2. Flytande digital infrastruktur: Eftersom sättet att handla produkter och använda tjänster på förändrats, tvingas företag omvärdera leveransen av shoppingupplevelsen. Hur motsvarar man exempelvis den omedelbara tillfredsställelse som många tog för givet när de närmade sig kassan i en butik? Det kräver att företag utvecklar flexibilitet i hela organisationen så att de snabbt kan anpassa sig till dessa förändringar. Och fler förändringar kommer, ofta drivna av hållbara lösningar.
  1. Interaktionskänsla: Människor spenderar mycket mer tid på att interagera via skärmar och har som följd märkt en viss standardisering i utformningen av de digitala upplevelserna. Företag behöver ompröva sin utformning av design, innehåll, målgrupp och interaktion för att tillföra större spänning och glädje framför skärmen för att övervinna skärmtröttheten.
  1. Empatiutmaning: Människor bryr sig verkligen om vad företaget står för och hur det uttrycker sina värderingar genom varumärket. Pandemin har belyst många undermåliga och ojämlika system över hela världen, tex lika rätt till vård eller jämlikhet oavsett kön och etnicitet. Företag måste jobba hårt för att styra narrativet som formar deras varumärken, prioritera de ämnen som är viktigast för varumärket och agera utefter detta.
  1. Gamla och nya ritualer: Pandemin har hindrat människor från att fira födelsedagar och ta farväl av närstående vilket haft en stor inverkan på samhällets gemensamma välbefinnande. Denna trend pekar på företagens möjlighet att hjälpa människor i sitt sökande efter mening genom nya ritualer och rutiner som ger glädje och tröst. Det börjar med att förstå att en förlorad ritual lämnar ett tomrum efter sig. Sedan kan man hitta rätt sak att fylla dess plats.

"Innovation börjar inte med själva tekniken, men som vi har sett under det senaste året kan det vara ett kraftfullt verktyg för att öka människans kreativitet, även under en kaosartad tid", säger Celia Romaniuk. ”De här trenderna är en guide för hur vi som människor kan tänka och agera, men varje företag behöver fundera på vad som är relevant för just deras verksamhet och hur deras kunders preferenser ser ut nu ett år efter pandemins början. Annars är risken att man helt plötsligt inte längre är relevant.”

Varje år samlar Accenture Interactive in trender inom företagande, teknik och design för det kommande året med hjälp av sitt globala designnätverk med över 2000 kreatörer på 40 kontor runt om i världen. Fjord Trends 2021 fokuserar på hur människor, organisationer och varumärken tillgodoser mänskliga behov. För att läsa hela rapporten, besök: www.accenture.com/fjordtrends21 och diskutera på Twitter #FjordTrends.

Om Accenture
Accenture är ett globalt konsultföretag inriktat på digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet. Med specialistkunskap och erfarenhet från 40 olika branscher erbjuder vi tjänster inom strategi, rådgivning, IT, interaktiva lösningar samt verksamhetsoptimering. Till vår hjälp har vi världens största nätverk av tekniskt avancerade intelligent operations center. Vi är 514 000 medarbetare i mer än 120 länder som varje dag levererar på löftet om teknisk och mänsklig uppfinningsförmåga. Genom att anamma kraften i förändring skapar vi värde och gemensamma framgångar för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort. Besök oss gärna på accenture.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Markelius
Accenture
+46730513452

anna.markelius@accenture.com

Prenumerera