• news.cision.com/
  • Accenture/
  • Accenture ansluter sig till The Exponential Roadmap Initiative och blir partner till 1.5°C Business Playbook

Accenture ansluter sig till The Exponential Roadmap Initiative och blir partner till 1.5°C Business Playbook

Report this content

STOCKHOLM: 18 November 2020 – Accenture i Sverige går med i Exponential Roadmap Initiative som partner till “1.5°C Business Playbook”. Beslutet är en del av Accentures nya globala åtagande att uppnå nettonollutsläpp till år 2025.

1.5°C Business Playbook är framtagen av experter inom klimat och affärsutveckling för att säkerställa att företag har rätt mål och verktyg för att genomföra klimatåtgärder i sina organisationer och fokuserar på enkelhet och snabbhet. Syftet är att vägleda företag och organisationer, stora som små, att sätta mål, strategi och införa åtgärder i linje med Parisavtalets målsättning att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C.

1.5°C Business Playbook ger ett ramverk för att snabbt nå nettonollutsläpp genom en exponentiell utvecklingsstrategi. Den bygger på ”Carbon Law” som visar att de globala utsläppen av växthusgaser måste nå sin topp senast 2020, sedan halveras till 2030 och därefter halveras igen vart tionde år för att kunna nå nettonollutsläpp till 2050. 1.5°C Business Playbook beskriver de fyra delarna som ska ingå i ett företags klimatstrategi enligt följande: 

  1. Minska företagets egna utsläpp.
  2. Minska utsläppen i företagets värdekedja.
  3. Ställ om företagets produkter, tjänster och affärsmodeller till att generera låga eller nollutsläpp, eller till och med ta bort koldioxid från atmosfären.
  4. Samarbeta med andra aktörer i samhället för att påskynda klimatomställningen.

”Accenture har ett ambitiöst åtagande globalt att uppnå nettonollutsläpp till år 2025, och på Accenture i Sverige har vi redan kommit långt med att genomföra initiativ inom alla fyra områdena i 1.5°C Business Playbook. Vi har infört mål för att minska klimatpåverkan från våra affärsresor, som är den största delen av vårt eget koldioxidavtryck. Vi driver även projekt för våra kunder i syfte att hjälpa dem att minska koldioxidutsläppen, och vi är engagerade i flera initiativ för att öka medvetenheten om klimatförändringarna hos våra anställda och i samhället i stort. Från och med nu kommer vi dessutom att höja ribban ytterligare och använda 1.5°C Business Playbook som vår grund för att främja utfasningen av fossila bränslen inom de områden där vi är verksamma, säger Mattias Lewrén”, VD på Accenture i Sverige.

“Vi är stolta över att Accenture har anslutit sig som partner och användare av 1.5°C Business Playbook. Vi är övertygade om att de kommer att bidra positivt genom att stödja företag att sätta skarpa klimatmål och framförallt implementera konkreta strategier och åtgärder för att uppnå dem. Vi behöver starka företag som Accenture, som stöttar företags övergång till affärsmodeller som ligger i linje med med 1,5-gradersambitionen. Då kan vi gemensamt uppnå målsättningen att halvera utsläppen i företagens värdekedja före år 2030, och skapa hållbara affärsmodeller för framtiden”, säger Johan Falk, Co-founder and head of Exponential Roadmap Initiative.

”Vetenskapen visar tydligt att det krävs en fundamental uppskalning av klimatåtgärder och omställning av affärsmodeller. Varje styrelse och varje företag måste utveckla en trovärdig strategi för hur de bidrar till målsättningen att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Denna Playbook är en utmärkt guide för resan mot nettonollutsläpp, och förbereder företag inför det snabbaste ekonomiska skiftet i historien. Det är en guide som bidrar till att bevara en hälsosam planet för framtida generationer”, säger Christiana Figueres, Former head of the United Nations Framework Convention on Climate Change, Convenor of Mission 2020.

Om Exponential Roadmap Initiative
Exponential Roadmap Initiative samlar världsledande aktörer som har åtagit sig att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-grader. Det omfattar teknikinnovatörer, forskare, företag och civilsamhälle som driver insatser som kan bidra till exponentiella klimatåtgärder. Besök oss gärna på www.exponentialroadmap.org.

Om Accenture
Accenture är ett globalt konsultföretag inriktat på digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet. Med specialistkunskap och erfarenhet från 40 olika branscher erbjuder vi tjänster inom strategi, rådgivning, IT, interaktiva lösningar samt verksamhetsoptimering. Till vår hjälp har vi världens största nätverk av tekniskt avancerade intelligent operations center. Vi är 506 000 medarbetare i mer än 120 länder som varje dag levererar på löftet om teknisk och mänsklig uppfinningsförmåga. Genom att anamma kraften i förändring skapar vi värde och gemensamma framgångar för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort. Besök oss gärna på accenture.se

Kontakt:
Anna Markelius
Accenture
+46730513452
anna.markelius@accenture.com

Prenumerera