Årets Tech Vision tar tempen på utvecklingen av metaversum

Report this content

Årets upplaga av Accenture Technology Vision ger bilden av metaversum som ett ständigt växande nätverk av digitala och fysiska miljöer som möts och möjliggör nya upplevelser.

STOCKHOLM; 9 juni, 2022 - Enligt Accenture Technology Vision 2022 står företag inför en framtida värld som är väldigt annorlunda från den vi är vana vid. Teknologier som extended reality, blockchain, digital twins och edge computing, kommer att förändra våra upplevelser i framtidens metaversum.

För att hjälpa organisationer att dra nytta av denna möjlighet lanserar Accenture en ny enhet för vad de kallar ”Metaverse Continuum”. Den nya gruppen kommer att ledas av Paul Daugherty, Chief Technology Officer på Accenture, samt David Droga, VD och kreativ chef för Accenture Song.

"Nästa generations internet håller på att utvecklas och kommer att skapa en våg av digital transformation, vilket förändrar hur vi alla lever och arbetar", säger Joel Hofgren, ansvarig för Cloud Infrastructure & Engineering på Accenture Sverige. "Vår bild av metaversum som ett ständigt ökande antal interaktiva digitala miljöer som sammanlänkas - utmanar rådande uppfattningar. Den visar också varför organisationer måste agera idag, eller finna sig i en värld designade av och för någon annan."

Som en del av rapporten genomförde Accenture en undersökning med fler än 4 600 företagsledare och experter i 23 branscher och 35 länder. I detta tidiga skede tror 71 procent av cheferna att metaversum kommer att ha en positiv inverkan på deras organisation, och 42 procent tror att det kommer att ha en stark effekt på digital transformation.  

"Vi har redan fått erkännande för vårt arbete inom metaversum, med 600 patentansökningar och mer än ett decenniums erfarenhet inom området", säger Joel Hofgren. "Vår nya enhet kombinerar den här kompetensen med den kreativa förmågan hos Accenture Song för att utveckla nya applikationer och miljöer i metaversum."

Accenture har också skapat en värld i metaversum, Nth floor, som gör det möjligt för deras anställda att mötas, samarbeta och ta del av utbildningar på helt nya sätt. Under det här verksamhetsåret förväntar sig Accenture att minst 150 000 nyanställda kommer att arbeta i metaversum redan under sin första dag.

"När gränsen mellan människors fysiska och digitala liv suddas ut ytterligare, har organisationer möjligheten och skyldigheten att bygga ett ansvarsfullt metaversum. Man måste ta itu med frågor som förtroende, hållbarhet, personlig säkerhet, integritet, mångfald, samt ansvarsfull åtkomst och användning av data. De val företag gör idag kommer att sätta ribban för framtiden. Nth floor är ett sätt för vår organisation att lära oss om, och utveckla funktioner för, metaversum.”, säger Joel Hofgren.

Technology Vision 2022 identifierar fyra nyckeltrender för metaversum som företag behöver hantera:

Nätverk utan gränser – När företag utformar digitala strategier idag är de baserade på vårt nuvarande internet där olika plattformar sällan fungerar ihop. Metaversum och Web3 är två betydelsefulla teknikskiften som tillsammans arbetar för att eliminera friktionen som finns mellan dagens många digitala plattformar och för att återuppfinna hur data rör sig och används över digitala upplevelser. Hela 95 procent av cheferna tror att framtidens digitala plattformar måste erbjuda enhetliga upplevelser med system som hanterar kunders data från olika källor och digitala miljöer som fungerar tillsammans.

En programmerbar värld – I takt med att framväxande teknologier som 5G, augmented reality och smarta material utvecklas, kommer digitala miljöer att vävas in alltmer i vår fysiska värld. Talande nog är 92 procent av cheferna i undersökningen överens om att organisationer kommer att tänja på gränserna för den virtuella världen för att göra den mer verklig, vilket ökar behovet av sömlös navigering mellan den digitala och fysiska världen.

Från syntetiskt till autentiskt – Företag och miljöer stöds i allt högre grad av AI-genererade data som återspeglar den fysiska världen. Både företag och konsumenter har gått från att överväga vad som är verkligt kontra falskt, till vad som är autentiskt – inte bara när det gäller ett företags innehåll och algoritmer utan hela dess varumärke. Redan nu rapporterar 96 procent av cheferna att deras organisationer jobbar dedikerat med att autentisera data för att AI ska få en alltmer genuin funktion.   

Beräkna det omöjliga – Framväxten av nya maskinteknologier ger organisationer i olika branscher möjlighet att tänja på gränserna för vad datorer kan lösa. Verktyg som kvantdatorer gör att företag kan lösa problem som kan vara för dyra, ineffektiva eller helt omöjliga med traditionell datoranvändning. Nästan alla chefer (94%) var överens om att långsiktig framgång hänger på att företag kan nyttja nästa generations datateknologier för att lösa komplexa utmaningar.

Framåtblickande företag klarar av att navigera på dagens osäkra marknader samtidigt som de börjar konkurrera i metaversum. Ett exempel är Mars, som i samarbete med Microsoft och Accenture har utvecklat nya lösningar för digitala tvillingar (som är ett av grundelementen i metaversum). Målet har varit att reducera avfall, öka hastighet och kapacitet i produktionen, samt ge sina medarbetare möjlighet att fatta beslut i realtid över hela sin leveranskedja. Mars utökar nu detta koncept till produktutveckling med digitala simuleringar som tar hänsyn till variationer såsom klimat och störningar.

I 22 år har Accenture gjort undersökningar för att identifiera vilka tekniktrender som har den största potentialen att revolutionera företag och industrier. För mer information om årets rapport, besök www.accenture.com/technologyvision eller följ konversationen i sociala medier med #TechVision.

Om undersökningen
För 2022 års rapport omfattade studien insamling av insikter från Technology Vision External Advisory Board, en grupp bestående av ett 20-tal erfarna personer från offentlig och privat sektor, akademin, riskkapitalbolag och entreprenörsföretag. Dessutom genomförde Technology Vision-teamet intervjuer med tech- och branschexperter, samt med många företagsledare inom Accenture. Parallellt genomförde Accenture Research en global undersökning av 24 000 konsumenter och 4 650 chefer och direktörer på C-nivå i 35 länder och 23 branscher.

Om Accenture
Accenture är ett globalt konsultföretag inriktat på digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet. Med specialistkunskap och branscherfarenhet erbjuder vi tjänster inom strategi, rådgivning, IT och verksamhetsoptimering, samt marknadsföring, innovation och design genom Accenture Song. Till vår hjälp har vi världens största nätverk av tekniskt avancerade intelligent operations center. Vi är 699 000 medarbetare i mer än 120 länder som varje dag levererar på löftet om teknisk och mänsklig uppfinningsförmåga. Genom att anamma kraften i förändring skapar vi värde och gemensamma framgångar för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort. Besök oss gärna på accenture.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Markelius
Accenture
+46730513452

anna.markelius@accenture.com

Prenumerera