Covid-19 har utlöst en våg av innovation inom konsumentbranschen

Report this content

Framgångsrika, konsumentinriktade företag förändrar fysiska platser, utforskar nya affärsmodeller och använder avancerad teknik för att skapa tillväxt, visar ny undersökning från Accenture.

STOCKHOLM; 17 juni 2021 - Covid-19 har förändrat hur människor lever, arbetar och umgås, vilket ökar innovationsgraden. En ny global undersökning från Accenture visar att både återförsäljare inom detaljhandeln samt flera reseföretag nu går från att endast reagera på krisen till att omforma sina tjänster och produkter.

Efter ett år av lockdowns i stora delar av världen anger 95% av respondenterna i den globala undersökningen att de har gjort minst en livsstilsförändring som de tror kommer att förbli permanent. Hemarbete, ändrade resmönster och ett växande intresse för att handla mer lokalt skapar nya utmaningar i flera branscher. Resultaten av den senaste undersökningen, som gjordes med över 9 650 personer i 19 länder, stödjer Accentures tidigare insikter som visar att många beteendeförändringar sannolikt kommer att vara långsiktiga. Många branscher kommer således behöva göra en grundlig omvärdering kring hur de ska möta konsumenternas nyfunna behov.

”Pandemins effekter kommer med största sannolikhet att hålla i sig under en lång tid framöver. Det är en tydlig indikation på hur konsumentinriktade företag behöver vara flexibla, motståndskraftiga och lyhörda inför olika förändringar”, säger Peter Lindell som arbetar inom Accentures affärsområde detaljhandel.

”Pandemin har utlöst en ny våg av innovation. Företag behöver tänka om och komma på nya sätt att göra affärer på, som genererar tillväxt. Många använder sig av avancerade analytiska verktyg för att upptäcka och anpassa verksamheten utifrån ändrade konsumtionstrender. Ett exempel är ölföretaget Brewdog i USA, som snabbt och kreativt sadlade om och började producera handsprit, skapade virtuella barer, lanserade en Brewdog Drive-Thru och gjorde om fysiska lokaler till co-working-ytor med sitt initiativ `Desk Dog´”., säger Peter Lindell.  

Undersökningen bekräftar att Covid-19 har påskyndat förändringen inom många verksamheter. Företag gör om sina tillväxtmodeller samtidigt som de snabbt omskolar anställda i vad som tidigare skulle ha varit stegvisa program på längre sikt. Många konsumentinriktade företag har strukturerat om sina verksamheter till att arbeta molnbaserat, och på så sätt kunnat hantera kostnadstrycket samt kunnat fortsätta främja utveckling och säkerhet.

”Den tredje arbetsplatsen"
Pandemin tvingade fram ett snabbt skifte till hemarbete och många i undersökningen uttryckte en önskan om flexibilitet gällande hur och var de arbetar framöver. Fler än tre av fyra (79%) av de tillfrågade angav att de ibland skulle vilja arbeta från ”en tredje arbetsplats” – en annan plats än sitt hem eller jobb. Fler än hälften angav att de skulle vara villiga att betala upp till 100 dollar, motsvarande drygt 850 kronor, per månad ur egen ficka för att kunna arbeta på ett kafé, bar, hotell eller kontorshotell. Detta visar på en potentiell möjlighet för aktörer inom hotellbranschen och detaljhandeln att öka sina intäkter.

Önskan att arbeta från en tredje arbetsplats åtföljs av en attitydförändring gällande affärsresor. Hälften (46%) av de tillfrågade angav att de inte har några planer på att göra affärsresor efter pandemin eller att de åtminstone tänker minska tidigare andel affärsresor med hälften. Hur länge denna uppfattning kommer att stå fast återstår att se, men de nuvarande prognoserna tyder på att det främst är privata resor som kommer att återupptas, vilket gör att branschen nu måste anpassa sig och bli ännu mer effektiv för att kompensera för förlorade intäkter.

”Pandemin har tvingat fram en ”kreativ pragmatism”, särskilt för hotell- och resebranschen som har kämpat för att hitta andra intäktsvägar under krisen, säger Peter Lindell. ”Vissa hotell har gjort om rum till pop-up-restauranger medan andra experimenterat med att erbjuda tillfälliga kontorslokaler till de som söker en arbetsplats att jobba ifrån. Samtidigt som det har tillkommit nya tjänster måste branschen också skala upp dessa nya tjänster och möta resenärernas förnyade fokus på hälsa och säkerhet, till exempel genom att använda molnet för att möjliggöra helt kontaktlösa interaktioner.”

Nya konsumentbeteenden - här för att stanna
Det är inte bara arbetsvanor och resplaner som respondenterna tror har förändrats. Många anger även att deras shoppingvanor har utvecklats och med största sannolikhet även på lång sikt. De senaste resultaten stöder Accentures tidigare publicerade undersökningar som visar att den dramatiska ökningen av e-handel sannolikt kommer att fortsätta eller påskyndas ytterligare. Till exempel har andelen inköp online av produkter som mat, heminredning, mode och lyxvaror som gjorts av tidigare ovana e-handelskonsumenter ökat med 343% sedan pandemins utbrott. Ovana e-handelskonsumenter definieras som personer som använde onlinetjänster för mindre än 25% av sina inköp före pandemin.  

”Även efter pandemin måste företagen tillfredsställa konsumenternas intresse för online-shopping med snabb leverans. De behöver även tänka smart kring de investeringar som görs i medarbetare, leverantörskedjor, fysiska butiker och digitala kanaler för att vara väl-positionerade och skapa tillväxt.”, säger Peter Lindell.

Svenskarna minst oroade över pandemins effekter på ekonomin och jobben
I undersökningen svarade 75% av svenskarna att de ibland skulle vilja arbeta från en ”tredje arbetsplats”, således en annan plats än sitt hem eller sitt jobb. Gällande resor i arbetet angav 47% att de inte har några planer på att göra affärsresor efter pandemin eller att de åtminstone tänker minska tidigare antal affärsresor med hälften.

En tydlig ökning av e-handeln har synts på många håll och så även i Sverige. Andelen online-köp av produkter som livsmedel, heminredning, mode och lyxvaror som gjorts av tidigare ovana e-handelskonsumenter har ökat med 228% i Sverige sedan pandemin började.

Jämfört med andra länder i världen är svenskarna minst oroade över pandemins effekter på ekonomin och den egna jobbsituationen. Drygt 65% av svenskarna är oroade över ekonomin, i kontrast till exempelvis 91% av spanjorerna. Gällande sin jobbsituation uppger 40% av svenskarna att de är oroliga över hur pandemin påverkat eller kan komma att påverka deras jobbsituation. Detta jämfört med 77% av invånare i Spanien.  

”Sveriges ekonomi är relativt stark i jämförelse med flera andra länder i världen. Vi hade redan en hög grad av digitalisering innan pandemin bröt ut och svenskar var redan vana vid digitala marknadsplatser och tjänster. Det har sannolikt gjort att svenska konsumenters beteendeförändringar inte varit lika stora jämfört med andra länder. Däremot har vi givetvis sett stora förskjutningar i inställningen avseende att jobba på distans och resa i jobbet. Att 75% av svenskarna ibland skulle vilja jobba från en tredje arbetsplats är exempelvis något som svenska företag kommer behöva förhålla sig till efter pandemin.”, säger Peter Lindell.

Om undersökningen
Accenture har genomfört flera undersökningar för att kartlägga hur globala attityder, köpbeslut och beteendemönster förändras under covid-19-pandemin. Två enkätundersökningar genomfördes mellan 28 november – 10 december 2020 och 25 februari – 5 mars 2021, med 12 487 deltagare i första omgången respektive 9 653 i andra omgången. Enkäterna genomfördes i 19 länder på fem kontinenter: Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Ryssland, Saudiarabien, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA.

Om Accenture
Accenture är ett globalt konsultföretag inriktat på digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet. Med specialistkunskap och erfarenhet från 40 olika branscher erbjuder vi tjänster inom strategi, rådgivning, IT, interaktiva lösningar samt verksamhetsoptimering. Till vår hjälp har vi världens största nätverk av tekniskt avancerade intelligent operations center. Vi är 537 000 medarbetare i mer än 120 länder som varje dag levererar på löftet om teknisk och mänsklig uppfinningsförmåga. Genom att anamma kraften i förändring skapar vi värde och gemensamma framgångar för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort. Besök oss gärna på accenture.se

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Markelius
Accenture
+46730513452
anna.markelius@accenture.com

Prenumerera