• news.cision.com/
 • Accenture/
 • Företag som ställer om till hållbara affärsmodeller och digitaliserar kommer snabbare att återhämta sig från COVID-19-krisen

Företag som ställer om till hållbara affärsmodeller och digitaliserar kommer snabbare att återhämta sig från COVID-19-krisen

Report this content

Ny rapport från Accenture visar att europiska företag förväntar sig att återhämtningen tar 18 månader i genomsnitt.

STOCKHOLM, Sverige; 27 januari 2021 - Europeiska företag som påskyndar sin digitala omvandling och sitt hållbarhetsarbete kommer sannolikt att återhämta sig snabbare och komma starkare ut ur COVID-19-krisen, enligt en ny rapport från Accenture.

Rapporten “The European Double Up: A twin strategy that will strengthen competitiveness,” som presenteras under den virtuella Davos Agenda Week, visar att europeiska företagsledare förväntar sig att det kommer ta i genomsnitt 18 månader att återgå till de vinstnivåer deras företag hade före pandemin. Enligt rapporten har COVID-19-krisen resulterat i stora skillnader mellan europeiska företags motståndskraft och tillväxtutsikter:

 • Hälften (49%) av europeiska företag har rapporterat om minskade intäkter eller vinster de senaste 12 månaderna och förväntar sig ingen förbättring under de närmaste 12 månaderna.
   
 • En femtedel (19%) av de europeiska företagen upplevde en stark finansiell utveckling före pandemin, men förväntar sig nu en negativ intäkts- eller vinstutveckling de närmaste 12 månaderna. Rapporten benämner dessa företag som ”fallna änglar”.
 • En tredjedel (32%) av de europeiska företagen förväntar sig en lönsam tillväxt under de närmaste 12 månaderna.

Rapporten indikerar att de företag som är ledande inom både digital anpassning och hållbara lösningar är tre gånger mer sannolika än andra företag att inkluderas bland "morgondagens ledare" och därmed återhämta sig snabbare och komma starkare ur krisen.

”Digital omvandling definierade näringslivet under 2010-talet, och de företag som låg i framkant skapade ett övertag på marknaden,” säger Mattias Lewrén, VD på Accenture i Sverige. ”Vi går nu in i ett decennium med en ny våg av affärsförändringar, drivet av en övergång till hållbara affärsmodeller och lösningar. Hur europeiska företag hanterar denna ”tvillingtransformation”, där både digitala lösningar och hållbarhetsarbete står i fokus, är avgörande för hur snabbt de kommer att återhämta sig efter krisen. Anpassningsförmågan kommer att vara helt central för att bibehålla marknadspositioner och upprätthålla tillväxt efter pandemin.”

Enligt rapporten prioriterar nästan hälften (45%) av europeiska företag investeringar i både digital omvandling och hållbarhet. Specifikt planerar 40% av de europeiska respondenterna att göra stora investeringar i artificiell intelligens, 37% planerar att göra stora investeringar i molntjänster och 31% fördelar om sina investeringar för att fokusera mer på hållbara affärsmodeller.

Europeiska företag är osäkra på tillväxtmålen för 2021
Rapporten konstaterar att färre än hälften (45%) av de europeiska företagen förväntar sig att uppnå sina tillväxtmål för 2021. Företag med säte i Storbritannien, Frankrike och Tyskland är bland de mest optimistiska, där 59%, 52% respektive 51% av respondenterna förväntar sig att uppnå sina mål för 2021. Respondenter i Italien och Spanien är bland de mest pessimistiska, med endast 34% respektive 31% som förväntar sig att nå sina tillväxtmål för 2021.

”Även företag som ser affärsmöjligheter och påskyndar sin omställning till digitala och hållbara lösningar möter hinder i olika skeden av processen", säger Mattias Lewrén. ”Behovet av att definiera affärsmodeller för hållbara lösningar och produkter samt att frigöra resurser för att bättre mobilisera organisationen och snabbt gå från småskaliga och isolerade projekt till storskaliga och företagsomfattande initiativ är några av utmaningarna.”

Rapporten föreslår flera strategiska steg som ett företag bör ta för att övervinna dessa hinder och framgångsrikt genomföra en förändring. Dessa inkluderar att:

 • Främja ekosystembaserade affärsmodeller som drivs av hållbarhet och möjliggörs av teknik: Marknadsledande företag genererar redan mer än 10% av sina intäkter på detta sätt.
   
 • Kombinera resurser för att använda innovativ teknik i hållbarhetsarbetet: Marknadsledare investerar mer i innovation och avsätter mer än 10% av sina årliga intäkter till forskning och utveckling. De inser också att hållbarhet och teknik inte är separata prioriteringar.
   
 • Leda, stärka och vårda talang: Marknadsledare tar ansvar för medarbetarnas fortsatta utveckling. De drar inte in på omskolning/vidareutbildning, och förstår att bygga och vårda talang är vitalt för att omvandla transformation till konkreta affärsvärden.

”Både digital omvandling och hållbarhet kommer att bli två nyckelfaktorer för företags återhämtning efter pandemin. Innovativ teknik och hållbara lösningar har länge gått hand i hand. I en värld som det senaste året präglats av digitalisering och kollektiv anpassningsförmåga har det skapats en förväntan snarare än en önskan, att företag ska erbjuda innovativa digitala lösningar och arbeta efter hållbara affärsmodeller. Genom att kombinera dessa två områden kan företag både stärka sina varumärken gentemot kunder och leverantörer, men även effektivera sin verksamhet och skapa snabbare tillväxt när samhällen börjar se slutet på Covid-19-krisen.”, säger Mattias Lewrén.

Om rapporten
Rapporten baseras på en undersökning med 4 051 högt uppsatta chefer i 13 länder och inom 19 olika branscher. Undersökningen genomfördes i november 2020 och omfattar företag med en årlig intäkt som överstiger 500 miljoner dollar. De representerade branscherna innefattar: luftfart och försvar: flygbolag / resor / transport; fordon; bankverksamhet; kapitalmarknader; kommunikation / media / underhållning; kemikalier; konsumtionsvaror; energi; hälsa; högteknologi; industriella varor och utrustning; försäkring; läkemedel / bioteknik / biovetenskap; public service; detaljhandeln; programvara / mjukvaruplattformar; samt elbranschen. De länder som representeras innefattar Australien, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Singapore, Spanien, Storbritannien och USA.

 

Om Accenture
Accenture är ett globalt konsultföretag inriktat på digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet. Med specialistkunskap och erfarenhet från 40 olika branscher erbjuder vi tjänster inom strategi, rådgivning, IT, interaktiva lösningar samt verksamhetsoptimering. Till vår hjälp har vi världens största nätverk av tekniskt avancerade intelligent operations center. Vi är 514 000 medarbetare i mer än 120 länder som varje dag levererar på löftet om teknisk och mänsklig uppfinningsförmåga. Genom att anamma kraften i förändring skapar vi värde och gemensamma framgångar för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort. Besök oss gärna på accenture.se

 

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Markelius
Accenture
+46730513452

anna.markelius@accenture.com

Prenumerera