• news.cision.com/
  • Accenture/
  • Fyra faktorer hjälper innovativa industriföretag att nå högre avkastning på sina digitala satsningar, enligt undersökning från Accenture

Fyra faktorer hjälper innovativa industriföretag att nå högre avkastning på sina digitala satsningar, enligt undersökning från Accenture

Report this content

Stockholm 24 april, 2019 – Framstående industriföretag har mer effektiva metoder för att skala upp sina digitala innovationssatsningar, vilket resulterar i betydligt högre avkastning på deras digitala investeringar, visar Accentures undersökning Industry X.0. Enligt undersökningen är dessa företag bättre än sina konkurrenter på att ta en innovativ idé vidare från konceptteststadiet och dessutom åstadkomma högre genomsnittlig avkastning på sina satsningar.

Undersökningen bygger på enkätsvar från 1 350 seniora medarbetare och chefer från tillverkningsindustrin. I undersökningen framkommer att trots att samtliga företag som deltog gör betydande investeringar för att ta sina investeringar vidare från konceptteststadiet, lyckas endast 22 procent nå förväntad avkastning i projekten.

De mest effektiva företagen lyckas skala upp fler än hälften av sina digitala koncept. De har också högre förväntad avkastning på sina satsningar än konkurrenterna. Men framförallt så lyckas de i högre utsträckning överträffa den förväntade avkastningen; bland de mest effektiva företagen var den förväntade avkastningen på digitala investeringar i genomsnitt 22,3 procent, men i själva verket uppnådde man hela 25,5 procent i avkastning. Övriga 78 procent av företagen rapporterade avkastning på digitala investeringar på betydligt lägre nivåer.

”Att skala upp sina innovationssatsningar är en stor utmaning för många företag. Så frågan är hur man går tillväga för att lyckas? Vi ser att de bästa företagen arbetar väldigt strategiskt för att effektivisera sina innovationssatsningar. I studien har Accenture identifierat fyra nyckelfaktorer som de mest framgångsrika företagen använder för att fastställa och konkretisera vilka värden man vill skapa, och för att förändra organisationen för att understödja innovation. Det handlar inte enbart om att skala upp fler digitala satsningar, fokus ligger istället på att få ut det mesta av de satsningar man gör”, säger Pelle Magnusson, som arbetar med Industry X.0 på Accenture.

Fyra faktorer för effektivare innovationsprocesser

Gemensamt för de företag som var mest framgångsrika när det kommer till att skala upp och få avkastning på sina digitala satsningar, var att de i högre utsträckning än konkurrenterna fokuserade på följande fyra områden:

1)     Definiera vilka värden som ska ligga till grund för innovationsarbetet: Framgångsrika företag börjar med att kartlägga vilka möjligheter som finns och låter sedan den högsta ledningen välja ut vilka möjligheter man vill ta vidare. Företagens ledning kommunicerar sedan dessa tydliga målbilder neråt i organisationen och riktar in sina innovationssatsningar på att uppnå förväntad avkastning. Detta bidrar till att möta två huvudsakliga utmaningar – att lyfta digitalt värdeskapande från toppen av organisationen och neråt, samt att förhindra innovativa idéer från att fastna längs vägen.

2)       Fokusera på externa värden och intern förändring: De bästa företagen förenar teknisk utveckling med förändringsarbete för att förhindra att de drar åt olika håll. 63 procent av de mest framgångsrika företagen i undersökningen hade detta som ett tydligt mål, jämfört med 54 procent bland övriga företag i undersökningen.

3)       Möjliggöra för innovation i alla delar av verksamheten: Företag med stor avkastning på sina innovationsinsatser, är skickliga på att matcha investeringar med innovationskravbilder; de lyckas fördela rätt resurser – exempelvis dataanalysplattformar, nya arbetssätt eller samarbetsmetoder – till de delar av verksamheten som behöver dem mest och kan använda dem bäst. 

4)       Bygga innovationshubbar inom organisationen: Istället för att förvärva startupföretag för att åstadkomma innovation skapar framgångsrika innovativa företag innovationshubbar i den egna organisationen. Dessa kan sedan placeras i olika delar av företagets verksamhet för att bistå i deras arbete med innovation. 

I studien används också en ekonometrisk modell för att påvisa hur olika organisatoriska utmaningar är tydligt korrelerade med företagens förmåga att ta fram och skala upp digitala innovationssatsningar. Sex områden lyfts särskilt fram: vikten av en gemensam målbild, förmågan att kunna mäta digitalt värde, de anställdas kunskaper och färdigheter, företagets tekniska infrastruktur, hur man hanterar externa parters, och företagets kultur.

”Framgångsrik digitalisering kan bara drivas inifrån, med interna digitala funktioner, djupt rotade i företagets kärnverksamhet. De mest framgångsrika företagen i undersökningen är väl medvetna om detta. De utgår från vad deras kunder värderar högst, och bygger sedan digitala hubbar inom organisationen för att ge hela organsatinen möjlighet att skapa något som uppfyller kundens önskemål, så att de värden som ligger i fokus genomsyrar hela organisationen. Det är så dessa företag lyckas möta de innovationsutmaningar de ställs inför”, säger Pelle Magnusson.  

För att läsa hela rapporten, besök https://www.accenture.com/gb-en/insights/industry-x-0/scaling-digital

Om undersökningen

Som en del av en undersökning som utforskar hur industriella företag driver sin digitala omvandling genom att effektivisera sina pilotprojekt, genomförde Accenture enkätundersökningar med 1 350 högt uppsatta chefer i 17 länder: Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Finland, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Norge, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna, Storbritannien, USA. Alla respondenter arbetade på företag med minst 1 miljarder amerikanska dollar i omsättning. Undersökningen genomfördes under perioden oktober till december 2018.

Om Accenture
Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom olika branscher och affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär, och har över 477 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/  

Accenture Industry X.0 hjälper företag att behärska den digitala omvandlingen av tillverkningsindustrin genom att använda avancerad digital teknik för att omvandla kärnoperationer och låsa upp nya intäktsströmmar och affärsmodeller. Vi stödjer alla aspekter av våra kunders olika faser för omvandlingar inklusive arbetskraft, kundupplevelser, forskning och utveckling, teknik, tillverkning, affärsstöd och ekosystem. Besök https://www.accenture.com/industry-x0.

# # #

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52
E-post: anna.markelius@accenture.com

Prenumerera

Media

Media