Mobila tjänster skapar nya affärsmöjligheter

Företag på tillväxtmarknader anammar mobiltrenden i större utsträckning än företag på utvecklade marknader.

Ett effektivt användande av mobila tjänster, såsom applikationer och mobila enheter, erbjuder lika stora möjligheter för företag nu som internet gjorde på 90-talet. IT-chefer på tillväxtmarknader ligger i framkant när det gäller att möjliggöra mobila it-lösningar på sina företag jämfört med deras motsvarigheter på mer utvecklade marknader. Detta visar en ny undersökning av Accenture.

Accentures globala studie, 2012 CIO Mobility Survey, visar att två tredjedelar (67 procent) av de tillfrågade IT-cheferna anser att mobila tjänster kommer påverka deras verksamheter mer, eller lika mycket som internet gjorde under 90-talet. Undersökningen visar även att mer än två tredjedelar (69 procent) av de som arbetar med IT kommer allokera mer än 20 procent av sin budget till IT-lösningar som främjar mobilitet det kommande året – med en slående kontrast mellan tillväxtmarknader (94 procent) och utvecklade marknader (35 procent). Undersökningen visar även att 48 procent av respondenterna på tillväxtmarknader har en väl utvecklad strategi för mobila tjänster, medan samma siffra för utvecklade marknader endast är 12 procent.

Accenture utförde undersökningen bland IT-chefer, tillsammans med en online-enkät bland utvecklare av mobilapplikationer, för att få en bättre inblick i hur företag ser på mobila IT-lösningar idag, hur prioriteringarna ser ut framöver, vilka barriärer som finns samt vilka utmaningar som applikationsutvecklare står inför.

”En majoritet av IT-cheferna börjar nu inse affärspotentialen i att investera i mobila tjänster. Vi ser dock samtidigt att de kämpar med hanteringen av flera olika enheter och plattformar och alla de tillhörande applikationerna. Mobila tjänster är inte en förlängning av traditionella IT-lösningar, det är ett helt nytt sätt att arbeta”, säger Niclas Poldahl, ansvarig för affärsområdet Media och Entertainment på Accenture.

Studien fann också några problemområden som komplicerar införandet av mobila tjänster hos företag. Noterbart är att säkerhet och kostnad toppade listan över IT-chefernas största bekymmer. Femtio procent citerade säkerhet som den främsta barriären till att investera i mobila tjänster och 43 procent angav kostnader och budget, medan 26 procent uppgav brist på kompatibilitet med nuvarande system eller en brist på förståelse om fördelarna med mobila tjänster. Ingen av de mest använda mobila operativsystemen för smartphones fick någon överväldigande beröm från applikationsutvecklare vad gäller säkerheten, men mer än hälften (53 procent) säger att Apples iOS-operativsystem hade den bästa säkerheten, medan Googles Android-operativsystem rankas tvåa på 24 procent.

Resultaten belyser de utmaningar som skapas av fragmenteringen på marknaden, inklusive det stora antalet olika mobila plattformar och enheter. Utvecklare av mobilapplikationer uppgav fragmenterade enhetsplattformar som särskilt svåra att hantera och tjäna pengar på. För IT-chefer, komplicerar fragmenteringen ett företags förmåga att anpassa en av de starkaste trenderna inom mobilitet – Bring your own device-trenden - att anställda tar med sina egna enheter och arbetar och kör företagets mjukvara på dem.

”Att besluta om och hur, företaget ska förhålla sig till konsumentapplikationer och de anställdas egna enheter är en komplex fråga i sig. Situationen försvåras även av det stora antalet olika plattformar och tillverkare som finns på marknaden”, säger Niclas Poldahl.

IT-chefer och applikationsutvecklare har dock tänkt till kring hur man kan gynnas av den växande trenden inom mobila tjänster. 42 procent av de tillfrågade IT-cheferna uppgav att de har för avsikt att förbättra fältarbetet och kundservicen genom att möjliggöra direkt tillgång till företagets databaser och affärsdata genom mobila applikationer. Applikationsutvecklare uppgav nedladdningar (41 procent), inköp via appar (29 procent), marknadsföring (24 procent) och abonnemangstjänster (20 procent) som möjliga sätt att profitera på konsumentapplikationer.

Undersökningen visar även på geografiska avvikelser. Betydligt fler IT-chefer på tillväxtmarknader har fokus på mobila tjänster än deras motsvarigheter på utvecklade marknader. 93 procent av de latinamerikanska och 81 procent av de asiatiska IT-cheferna anser mobilitetstrenden kommer att ge betydande nya intäkter. Men bara 66 procent av europeiska och 56 procent av nordamerikanska svarande instämde. Likaså ansåg hälften av de mexikanska och kinesiska respondenterna samt 40 procent respektive 32 procent av de indiska och brasilianska svarande att mobila tjänster kommer att påverka deras verksamhet så mycket som, eller mer än internetvågen gjorde på 90-talet. Men bara en av fem (20 procent) av både brittiska och amerikanska IT-chefer instämde.

”Vi ser en tydlig tendens att utvecklingsmarknader är snabba att adoptera, och i många fall driver, utvecklingen av nya tekniktrender”, säger Niclas Poldahl. ”Ofta kan företag på dessa marknader starta med ett tomt ark och direkt implementera en helt ny teknik”.

Accentures undersökning pekar på slutsatsen att IT-chefer nu måste utveckla och implementera en omfattande strategi för mobila tjänster inom företaget. För att nå dit rekommenderar Accenture ett angreppssätt som bygger på tre grundpelare; teknik, affärsmässiga krav och förvaltning.

”Företagen måste utveckla en övergripande förteckning och struktur kring pågående och kommande investeringar i mobila tjänster”, fortsätter Niclas Poldahl. ”Den ökande användningen av smartphones och pekplattor förkortar innovationscykeln avsevärt. Företagen bör se över sin mobila strategi var sjätte till tolfte månad för att säkerställa att de investerar i de rätta trenderna.”

Om undersökningen
I januari 2012 genomförde Accenture en online-enkät bland 240 IT-chefer inom 23 branscher i 12 länder: Australien, Brasilien, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Mexiko, Spanien, Storbritannien och USA. Hälften av respondenterna arbetar för företag med en omsättning mellan 500 miljoner USD och 1 miljard USD, resterande arbetar för företag med en omsättning mellan 1 och 5 miljarder USD. Undersökningen omfattade även en online-enkät bland cirka 4000 applikationsutvecklare i Afrika, Asien, Europa och Nordamerika.

För att ta del av rapporten i sin helhet, vänligen besök http://www.accenture.com/2012ciomobilitysurvey.

För mer information, vänligen kontakta:
Niclas Poldahl, Ansvarig för affärsområdet Media och Entertainment, Accenture
Tel: + +46 (0) 73 051 35 64, E-post: niclas.poldahl@accenture.com

Anna Markelius, Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73-051 34 52, E-post: anna.markelius@accenture.com

Om Accenture
Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 249,000 medarbetare och kunder i fler än 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Företaget omsatte 25,5 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2011. Besök gärna vår hemsida på www.accenture.se

Kontakt

  • Accenture
    . . .

Prenumerera

Dokument & länkar