• news.cision.com/
  • AcouSort/
  • AcouSort erhåller 300 000 euro i Eurostars-anslag för att utveckla utrustning för stamcellsterapi

AcouSort erhåller 300 000 euro i Eurostars-anslag för att utveckla utrustning för stamcellsterapi

Report this content

AcouSort AB (publ) (”AcouSort”) erhåller finansiering av Vinnova genom Eurostars för projektet Blue4Therapy. Projektets mål är att utveckla ett system för upprening av stamceller från fettvävnad för användning i terapeutiskt syfte. Anslaget är på cirka 300 000 euro fördelat över 24 månader. 

Den 26 maj meddelade AcouSort att projektet Blue4Therapy fått toppbetyg av Eurostars och att man inväntade slutgiltigt besked från Eurostars gällande finansiering av projektet. Nu har Eurostars beviljat AcouSort ett anslag på 300 000 euro som betalas ut över 24 månader.

– Vi gläds mycket åt att AcouSort för andra gången inom loppet av ett år har fått anslag från Eurostars för fortsatt utveckling av vår teknologi för framtida applikationer. Anslaget innebär att vi redan nu kommer kunna accelerera utvecklingen av applikationer inriktade på klinisk behandling och stamcellsterapier, vilket är ett område med stor kommersiell potential, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.  

I dagsläget lider många patienter av kvarstående besvär efter avslutade cancerbehandlingar. Projektet Blue4Therapy inriktar sig på att ta fram ett system som kan rena upp en viss typ av stamceller från fettvävnad för att därmed kunna erbjuda mer effektiv stamcellsterapi för behandling av dessa patienter. I konsortiet bakom projektet ingår, utöver AcouSort, startup-bolaget Regenerative Therapeutics, Syddansk Universitet (SDU) och Novozymes. Projektet kommer pågå i två år och den totala kostnaden uppgår till drygt 1,5 miljoner euro.

Om Euorstars

Eurostars är ett program i samarbete mellan EUREKA och Europeiska kommissionen, finansierat av nationella budgetar hos de 36 deltagande länderna och av EU genom Horizon 2020. Juryns bedömning grundar sig på flera kriterier relaterade till innovation och utveckling, marknad och kommersiell potential samt kompetensen hos samarbetsparterna bakom projektet.   För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: Torsten Freltoft, VD Telefon: +45 2045 0854 E-post: torsten.freltoft@acousort.com

 

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD

Telefon: +45 2045 0854

E-post: torsten.freltoft@acousort.com

 

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Prenumerera

Dokument & länkar