AcouSort erhåller CE-märkning för AcouTrap

AcouSort AB (publ) (”AcouSort”) meddelar idag, den 19 februari 2018, att bolaget har erhållit CE-märkning för AcouTrap-instrumentet. Som tidigare meddelat beslutade bolaget under oktober 2017 att montera tio stycken AcouTrap-system in-house. I samband med denna process har flera designförbättringar genomförts på systemet för att göra systemet mer robust och användarvänligt. Den största utmaningen har varit att systemet ska klara ett så kallat EMC-test vilket mäter dess elektromagnetiska kompatibilitet. Detta har nu avklarats. CE-märkningen innebär att AcouSort nu får sälja och leverera AcouTrap-systemet till kommersiella kunder.

Om CE-märkning

CE-märkning är en certifiering för produkter som säljs inom EU, som indikerar en produkts konformitet med hälso- och säkerhetskrav samt förenlighet med miljökrav. CE-märkning är ett krav för att AcouSort ska kunna sälja och leverera AcouTrap-system till kommersiella kunder.

Torsten Freltoft, VD på AcouSort, kommenterar:

”Det är glädjande att kunna meddela att vi nu, efter en grundlig design- och utvecklingsprocess, har erhållit CE-märkning för AcouTrap. CE-märkningen är en viktig milstolpe eftersom den tillåter oss att sälja och leverera AcouTrap-systemet till kommersiella kunder. Vi ser därför fram emot att fortsätta marknadsföra och demonstrera systemet under de närmaste månaderna.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018.

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Om oss

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).

Prenumerera

Dokument & länkar