AcouSort erhåller EU-bidrag på SEK 1.8 millioner

AcouSort AB (publ) (”AcouSort”) meddelar idag att bolaget har beviljats ett EU-bidrag om sammanlagt 179 937 EUR. Motivet för bidraget är att ge AcouSort finansiella medel för att testa ett nytt material för ultraljudstransduktorer som är bättre lämpat för engångschip inom akustofluidik. Bidraget är en del av ett större anslag om cirka 3 MEUR som har delats ut av EU Future and Emerging Technologies (FET)-programmet till BioWings-projektet, vilket AcouSort är delaktigt i.

Om BioWings-projektet

BioWings-projektet består av sammanlagt sju företag, universitet och forskningsinstitutioner från Danmark, Israel, Schweiz, Italien och Sverige och syftar till att testa ett nytt material för att generera ultraljud samt utvärdera olika tillämpningar för materialet. AcouSorts roll i projektet är att designa akustofluidikchip, där ultraljudet skall användas för att separera celler och att i nära samarbete med Professor Laurells forskargrupp, Institutionen för Biomedicinsk teknik, Lunds Universitet, testa hur väl det nya materialet fungerar för tillämpningar inom klinisk diagnostik, där bland annat separering av bakterier ur blodprov för diagnos av blodförgiftning (sepsis) kommer utvärderas. BioWings-projektet har tilldelats ett EU-bidrag om sammanlagt cirka 3 MEUR, av vilka AcouSort kommer att erhålla 179 937 EUR och Institutionen för Biomedicinsk teknik vid Lunds Universitet kommer disponera 621 250 EUR.

VD Torsten Freltoft kommenterar

”Det är glädjande att kunna meddela att vi har beviljats ett finansiellt stöd från EU för BioWings-projektet som vi är en del av. Detta är ytterligare ett kvitto på att AcouSorts strategi att vara en ”preferred partner” inom utveckling av akustofluidiklösningar är framgångsrik. Vi förväntar oss att det nya ultraljudsproducerande materialet som vi ska utvärdera för akustofluidikchip kommer att vara bättre lämpat för tillämpningen än de material som används idag. Det har potential för både en högre effektivitet och en enklare och därmed billigare integration med mikrofluidikchip. Detta är särskilt viktigt för engångschip avsedda för kliniska tillämpningar och produktion i stora volymer, eftersom återanvändning av chip i dessa tillämpningar är omöjlig på grund av kostnad och svårighet med sterilisering mellan testerna. Vi ser fram emot ett produktivt projekt där vi kommer att arbeta i framkanten av akustofluidikforskningen, utveckla och utvärdera nya typer av produkter inom klinisk akustofluidik”.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2018.

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Om oss

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).

Prenumerera