AcouSort erhåller ISO 13485-certifiering – viktigt steg i kommersialiseringen

AcouSort AB (publ) (”AcouSort”) har under våren arbetat med certifiering av företagets kvalitetsledningssystem. Auditeringsprocessen har nu avslutats utan avvikelser vilket innebär att företaget är ISO 13485-certifierat. Certifieringen är en grundläggande förutsättning för kommersialiseringen av företagets OEM-komponenter.

– Vi har nu uppnått en av årets strategiskt viktigaste milstolpar. Certifieringen innebär att vi nu kvalificerar oss som leverantörer av OEM-komponenter för medical device-marknaden, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

AcouSort har sedan 2018 arbetat med att utveckla företagets kvalitetsledningssystem och processer för produktutveckling för ISO 13485-certifiering. Kvalitetsledningssystemet utgör fundamentet för kvalitetssäkring av företagets produktutveckling och produktion av OEM-komponenter för diagnostiska och kliniska system.  

 

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD

Telefon: +45 2045 0854

E-post: torsten.freltoft@acousort.com

 

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2020.
 

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Prenumerera

Dokument & länkar