AcouSort får order på AcouTrap från Sydkorea

Report this content

AcouSort har mottagit en order på ett AcouTrap-system från en privat aktör i Sydkorea. Köparen är ett life science-företag som bland annat arbetar med utveckling av produkter för patientnära testning. Systemet kommer att levereras under fjärde kvartalet 2019. Ordern kommer initialt innebära intäkter om EUR 38 000 följt av intäkter från installation och support.

Försäljning av AcouTrap- och AcouWash-system är en viktig aspekt av vår affärsstrategi. Vi vet sedan tidigare att installation av system hos företag och universitet är det som banar väg för att skapa långsiktiga samarbeten som har potential att leda till lukrativa OEM-avtal, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft. 

Ordern från Sydkorea är den andra kommersiella framgång i Asien för AcouSort på mindre än en vecka. Den 24 september, slöt bolaget ett avtal med den japanska distributören Physio-Tech för marknadsföring av AcouSorts produkter och teknologi till forskargrupper och life science-företag i Japan.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com 

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2019.

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden. 

Prenumerera

Dokument & länkar