AcouSort får två patentansökningar publicerade

Report this content

AcouSort har fått två nya patentansökningar publicerade. Patenten rör förbättrade metoder för att manipulera och separera ut särskilda celler, exempelvis cancerceller i blodprov.

– Det är glädjande att tekniken hela tiden går framåt och att AcouSort ligger i framkant av utvecklingen. Att patentera våra tekniska framsteg är viktigt för bolaget och möjliggör att vi kan hålla avstånd till konkurrenter, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

Det första patentet beskriver en metod där cellers flytförmåga används för att dela upp dem efter celltyp när de befinner sig i en ultraljudskanal. Metoden kan användas för att separera ut specifika celltyper, exempelvis immunceller, stamceller eller cancerceller, direkt från ett blodprov. Metoden kan med fördel kombineras med AcouSorts grundteknik och på så sätt automatisera även mer avancerad provberedning. Detta är något som på sikt gynnar utvecklingen av OEM moduler till instrument som behöver en specifik celltyp från blodet för diagnostik eller medicinsk terapi. 

Det andra patentet avser en metod för att flytta individuella partiklar i en ultraljudskanal genom att skapa lokala temperaturskillnader. Detta uppnås genom att man med ett intensivt och precist ljus, till exempel en laser, värmer upp vätskan i delar av kanalen. Med denna metod får AcouSorts teknik ännu högre precision och det blir även möjligt att sortera individuella celler.  

Nästa steg i PCT ansökan är att för AcouSort välja ut de länder som bolaget vill inkludera inför den slutliga patenteringsprocessen, vilket kommer äga rum i hösten 2021.

Uppfinnaren bakom patentansökningarna, som har publikationsnummer WO2020216923A1 och WO2020216935A1, är Per Augustsson. Per är docent vid Lunds Universitet och teknisk rådgivare för AcouSort.

 

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post:
torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Prenumerera

Dokument & länkar