AcouSort förlänger samarbetsavtal med japansk Life Science-partner

Report this content

AcouSort har förlängt sitt samarbetsavtal med en stor japansk industriaktör gällande leasing av ett nytt AcouWash 2-system och fortsatt applikationsstöd. Det första avtalet tecknades 2019 och förlängs nu med ytterligare ett år. Förlängningen kommer att generera intäkter för AcouSort på 35 000 EUR 2022.

 

AcouSort har sedan 2019 arbetat nära forskningsavdelningen på ett japanskt Life Science-företag. Samarbetet har bland annat inneburit att AcouSort framgångsrikt har optimerat AcouWash-systemet och utvecklat den applikation för cellseparation som krävs för att möjliggöra det japanska företagets utveckling av nya diagnostiska tester. Det nya avtalet är en förlängning av det avtal som AcouSort och kunden initierade 2019 och inkluderar uppgradering till det nya AcouWash 2-systemet samt tekniskt- och applikationsstöd till 2022.

 

– Det är glädjande att samarbetet fortsätter att utvecklas och att det japanska företaget både har beslutat att förlänga det tidigare avtalet och även uppgradera sitt AcouWash-system till den nya modellen. Vi ser nu fram emot ännu ett spännande år där vi får möjlighet att ytterligare fördjupa samarbetet och fortsätta bidra med den expertis som krävs för att de effektivt ska kunna utveckla sina diagnostiska tester, säger AcouSorts VD Torsten Freltoft.

 

AcouSort har under de senaste åren haft liknande samarbetsprojekt med olika Life Science-bolag och sett vikten av att vara med tidigt i utvecklingen. För att attrahera nya OEM-kunder och utveckla fler OEM-produkter behöver AcouSort tidigt knyta dessa kontakter och vara med som partner i produktutvecklingen för att längre fram säkerställa en smidig övergång från produktutveckling till kommersiell produktion.

 

 

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

 

 

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar. AcouSort är noterat på Nasdaq First North Growth Market". Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm

 

Prenumerera

Dokument & länkar