• news.cision.com/
  • AcouSort/
  • AcouSort ger lägesrapport: Stort intresse för bolagets teknik trots inställda konferenser

AcouSort ger lägesrapport: Stort intresse för bolagets teknik trots inställda konferenser

Report this content

Med anledning av nuvarande omvärldsläge publicerar AcouSort en lägesrapport om hur bolaget påverkas av den rådande situationen.

AcouSort upplever ett fortsatt ökande intresse för bolagets produkter. Även om världsläget förändrats har möten med potentiella kunder kunnat hållas gällande både benchtop-systemen och OEM-samarbeten. Att ge patienter snabba provsvar har sedan tidigare varit en tydlig trend inom vården. En trend som blivit ännu tydligare den senaste tiden. Kunderna har i samtalen varit angelägna om att få utvärdera AcouSorts teknik så snart som möjligt.

Fysiska möten och kundbesök har försvårats i takt med ökade varningar om smittorisk, restriktioner, stängda gränser och reseförbud. Men med hjälp av telefonsamtal och webbmöten har kontakten med samarbetspartners och kunder kunnat fortgå förhållandevis problemfritt.

Det nu rådande läget har lett till viss fördröjning av planerade installationer. Installation av AcouTrap-systemet hos Region Örebro län har genomförts som planerat, men installationen av det uppgraderade AcouWash-systemet på Umeå Universitet har förskjutits till Q2. Man kan också komma att använda alternativa lösningar där man tar hjälp av videoteknik och lokal kompetens ute hos kunden för att genomföra installationer. Det förändrade marknadsläget har också medfört att AcouSort i större utsträckning börjat erbjuda sig att ta emot prover från potentiella kunder istället för att göra demonstrationer på plats runtom i världen. Detta är ett effektivt sätt att erbjuda kunder att utvärdera tekniken och är någonting som AcouSort även kommer att fortsätta använda sig av i framtiden.

AcouSorts forskning och interna projekt fortgår i oförminskad styrka. Det som kortsiktigt förändrar det dagliga arbete mest just nu är att flera konferenser och evenemang har ställts in. På dessa hade AcouSort planerat att visa upp sina produkter samt knyta kontakter med fler potentiella samarbetspartners.

Samtidigt har intresset för tekniken ökat. Som exempel på detta har t ex EU beslutat att främja utvecklingen för snabb och patientnära diagnostik, vilket är positivt för företagets OEM produkt AcouPlasma som möjliggör en integrerad och snabb provhantering.

Sammantaget är bedömningen att intresset och behovet av snabbdiagnostik kommer att öka, inom flera områden och att det kommer vara ett starkt fokus på utveckling av snabba patientnära tester som kräver minimal provhantering.

 

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post:
torsten.freltoft@acousort.com

 

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Prenumerera

Dokument & länkar