AcouSort implementerar sin teknik i kliniskt analyssystem

Report this content

AcouSort AB kommer under Q3 2019 utföra delar av utvecklingen när Instrumentation Laboratory (IL) implementerar AcouSorts teknologi i sitt kliniska analyssystem. Projektet kommer generera intäkter om 54 000 US dollar för 2019, och är det första uppdraget inom ramen för det licens- och distributionsavtal som AcouSort slöt med IL under våren 2018.

– Vår vision är ha ett antal OEM-avtal likt detta där vi både licensierar ut teknologi och producerar komponenter. Därför är det tillfredställande att på allvar komma igång med detta samarbeta. Dessutom kommer detta projekt öka sannolikheten att AcouSort även blir en leverantör av moduler till Instrumentation Laboratory i framtiden, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

För AcouSort handlar arbetet om att optimera den detaljerade designen och att sätta samman den akustiska separationsmodulen. Samtidig testas skalbara produktionsmetoder for separationsmodulen.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com 

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2019. 

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden. 

Prenumerera

Dokument & länkar