AcouSort ingår agentavtal med Dr. Sean Higgins och tar sitt första steg in på den amerikanska marknaden

AcouSort AB (”AcouSort”) meddelar idag att bolaget har tecknat ett avtal med Dr. Sean M. Higgins, inom vilket Dr. Higgins kommer vara exklusiv nordamerikansk agent för bolagets produkter AcouWash och AcouTrap. Avtalet innebär att Dr. Higgins kommer att ansvara för marknadsföring och försäljning av produkterna på den nordamerikanska marknaden. Denna satsning innebär AcouSorts första viktiga steg in på den viktiga amerikanska marknaden. Avtalet träder i kraft med omedelbar verkan. Dr. Higgins innehar en PhD i cell- och molekylärbiologi från State University of New York och har många års industrierfarenhet inom bland annat affärsutveckling, kundrelationer och teknikutveckling. Dr. Higgins driver ett eget konsultbolag, Syllogistech LLC, genom vilket han kommer att bedriva sina aktiviteter för AcouSort.

Dr. Sean M. Higgins erhöll en PhD i cell- och molekylärbiologi från State University of New York och har därefter haft en vetenskaplig karriär, bland annat som Visiting Fellow på Cornell University. År 2002 valde Dr. Higgins att gå vidare med en mer kommersiell karriär inom Life Science och har därefter innehaft seniora positioner på företag så som Meso Scale Discovery, Covance Laboratories, Luminex Corporation och senast Plasmonix, Inc. I dessa roller har Dr. Higgins byggt upp ett omfattande kontaktnät inom Life Science i Nordamerika och har erfarenhet av att bygga framgångsrika affärer. I rollen som exklusiv nordamerikansk agent för AcouSort kommer Dr. Higgins att ansvara för marknadsföring och försäljning av AcouWash och AcouTrap. Dr. Higgins inleder sitt uppdrag för AcouSort med omedelbar verkan och ersättningen för uppdraget utgörs av en kombination av en fast månatlig summa och en rörlig del baserad på försäljning. Agentavtalet kan sägas upp av båda parter med 30 dagas varsel.

VD Torsten Freltoft kommenterar

”Vi är mycket glada att kunna meddela att vi har ingått ett avtal med Dr. Sean M. Higgins om att han ska verka som nordamerikansk agent för våra produkter AcouTrap och AcouWash. Detta avtal innebär att vi nu på allvar börjat satsa på den viktiga och lukrativa amerikanska marknaden. Dr. Higgins har ett mycket gediget kontaktnät inom Life Science-branschen i Nordamerika och har dessutom under många års tid arbetat med affärsrelationer och försäljning. Han innehar även en PhD i cell- och molekylärbiologi, vilket gör att han har en djup vetenskaplig förståelse för våra produkter och dess fördelar. Jag är övertygad om att Dr. Higgins kommer prestera mycket väl i rollen som agent för AcouSort.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Denna information är sådan information som AcouSort är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2017.

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Om oss

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).

Prenumerera

Dokument & länkar