AcouSort installerar AcouWash hos stor industriell aktör i Japan

Report this content

AcouSort har installerat ett AcouWash-system för utvärdering hos en stor japansk industriell aktör. Parterna för parallellt diskussioner om ett leasingavtal för AcouWash-systemet men även kring att inleda ett samarbetsprojekt. Projektet ska fokusera på att utveckla en klinisk analysmetod, där cellfraktioneringstekniken hos AcouWash används för förberedning av prover.

AcouSorts förhoppning är att det japanska bolaget beslutar sig för att implementera AcouWashs separationsteknologi i form av en OEM komponent i bolagets framtida instrument. Detta förutsätter att utvärderingen visar goda resultat. AcouSort förväntar sig att ett avtal kring samarbetsprojektet samt ett ettårigt leasingavtal sluts senare i vinter.

– Det är mycket glädjande att vi kort efter vår etablering i Japan har installerat det första systemet och därmed uppnått årets mål för vårt inträde på den japanska marknaden. Att installationen av systemet skett hos en stor industriell aktör ser vi mycket positivt på då det innebär goda möjligheter till långsiktigt samarbete samt viktig återkoppling kring vidareutvecklingen av systemet, säger AcouSorts vd, Torsten Feltoft.

Under besöket i Japan tecknade AcouSort som tidligera meddelat även ett exklusivt distributionsavtal med det japanska bolaget Physio-Tech, samt genomförde flera demonstrationer och presentationer för forskargrupper och industriella aktörer.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com 

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden. 

Prenumerera

Dokument & länkar