AcouSort säljer AcouTrap-system till japansk distributör

Report this content

AcouSort har sålt ett AcouTrap-system till sin japanska distributör Physio-Tech. Physio-Tech har under hösten arbetat intensivt med att introducera AcouSorts system AcouTrap och AcouWash på den japanska marknaden. Physio-Tech har nu köpt ett AcouTrap-system för att kunna möta en ökad efterfrågan och snabbt kunna erbjuda demos till kunderna.

AcouSorts distributör på den japanska marknaden har under hösten utökat personalstyrkan med en resurs dedikerad till att marknadsföra AcouSorts system mot japanska bolag och forskargrupper. Arbetet har varit mycket framgångsrikt och trots de nuvarande utmaningarna med kundbesök har Physio-Tech genererat ett stort intresse för AcouTrap-systemet och har ett flertal demos inplanerade under första halvan av 2021.

– Vi ser mycket positivt på den satsning som Physio-Tech har gjort under hösten med syfte att knyta kontakter med japanska forskargrupper och life science-bolag. Vi ser fram emot att ha ett AcouTrap-system på plats hos Physio-Tech så att kommersialiseringen av våra benchtop-system kan fortsätta på effektivast möjliga sätt, säger AcouSorts vd, Torsten Feltoft.

Physio-Tech är en väletablerad distributör som sedan 1980 specialiserat sig på import, utveckling och försäljning av medicinsk forskningsutrustning. En ökad exponering av AcouSorts produkter och teknologi på den japanska marknaden väntas också stimulera intresset för OEM-samarbeten från japanska life science-företag.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post:
torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler til diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt och kärlsjukdomar

Prenumerera

Dokument & länkar