AcouSort stärker organisationen med Business Development Manager

Report this content

AcouSort har anställt Jens Blach Andersen som affärsutvecklingschef. Blach Andersen har erfarenhet från ledande positioner inom försäljning och marknadsföring på Tetra Pak och Alfa Laval och kommer att spela en nyckelroll för implementeringen av AcouSorts affärsstrategi framöver.

Som Business Development Manager kommer Blach Andersen att ansvara för AcouSorts affärsutveckling och kommersiella expansion. Huvudfokus kommer att vara att identifiera nya OEM-kunder och driva utvecklingen av AcouSorts produkter utifrån marknadens efterfrågan, vilket är ett viktigt steg mot företagets mål att bli ledande leverantör av automatiserade provberedningsmoduler till life science-industrin.

 

”Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Jens Blach Andersen till AcouSort-teamet. Med sin gedigna erfarenhet från försäljning och marknadsföring på så väl globala företag som startups kommer han att spela en nyckelroll i vår kommersiella expansion. Under de senaste åren har vi sett ett kraftigt ökande intresse från life science-industrin. I rollen som affärsutvecklingschef kommer Blach Andersen att samordna och fokusera vårt arbete för att fortsätta omvandla det ökade intresset till kommersiella affärer. Denna förstärkning av organisationen är ett viktigt steg i vår strävan att etablera oss på en av våra nyckelmarknader, den globala marknaden för blodprovshantering, analyssystem och förbrukningsvaror, som förväntas uppgå till 47 miljarder USD 2022. ”säger AcouSorts VD Torsten Freltoft.

 

Blach Andersen började sin position som affärsutvecklingschef den 1 januari 2021. Utöver detta har AcouSort också stärkt sin produktutvecklingsgrupp och anställt Praveen Kanna Babu som teknisk designingenjör.

 

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:
Torsten Freltoft, VD Telefon: +45 2045 0854 E-post: torsten.freltoft@acousort.com

 

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler til diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt och kärlsjukdomar

Prenumerera