AcouSort stärker sitt kommersiella erbjudande med nya AcouWash applikationer

Report this content

AcouSort publicerar nytt marknadsföringsmaterial som belyser de stora fördelarna med bolagets teknik jämfört med idag etablerade konkurrerande tekniker. De nya applikationerna visar hur man på ett mer effektivt sätt kan isolera blodkomponenter, vilket stärker företaget sitt kommersiella erbjudande till kunder både inom Life Science-branschen och den akademiska världen.

De två nya applikationsbeskrivningarna visar hur AcouSorts teknologi automatiserar arbetsflödet för isolering av blodplättar och mononukleära celler (MNC) från helblod, något som med dagens etablerade metoder är både arbetskrävande och komplext. Genom att använda AcouWash är det möjligt att uppnå en jämnare och högre provkvalitet jämfört med konventionella tekniker.

– Lanseringen av nya AcouWash-applikationer i kombination med den kommande lanseringen av nästa generations AcouWash-system är viktiga steg för att stärka vårt kommersiella erbjudande. Våra forskningssystem AcouWash och AcouTrap gör det möjligt för forskare och Life Science-företag att använda och utvärdera vår teknik. Vi vet av erfarenhet att detta är mycket viktigt för att etablera samarbeten och möjliga framtida OEM-affärer. Våra system spelar således en nyckelroll i vår strategi att etablera oss som ledande leverantör av komponenter för provberedning till Life Science-industrin. Med de nya resultaten har vi nu ytterligare breddat utbudet av applikationer med vår akustiska separationsteknik, säger AcouSorts VD Torsten Freltoft.

Blodplättar har under de senaste åren uppmärksammats som en viktig källa till biomarkörer för sjukdomar så som cancer och koagulationsstörningar, något som på sikt kan användas för att utveckla ny diagnostik. För att undersöka dessa biomarkörer är det mycket viktigt att kunna isolera blodplättar på ett skonsamt och effektivt sätt. Med AcouSorts teknologi som är inbyggd i AcouWash är isoleringen enkel, oberoende av användaren, mycket effektiv och dessutom skonsam mot de känsliga blodplättarna.

Separation av mononukleära celler (MNC) från helblod är ett viktigt steg i processen inom många olika forsknings-, diagnostiska och terapeutiska procedurer. Dagens standardiserade metod, densitetscentrifugering, är både tids- och arbetskrävande, kräver stora provvolymer och är inte heller lämplig för integration. Med AcouWash-tekniken är det möjligt att automatisera processen vilket ger högkvalitativa resultat med överlägsen cellviabilitet.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post:
torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Prenumerera

Dokument & länkar