AcouSort startar nytt projekt med Instrumentation Laboratory

Report this content

AcouSort har sedan 2018 arbetat tillsammans med Instrumentation Laboratory (IL) för att integrera sin teknik i ett av ILs in vitro-diagnostiksystem. Nu inleds det tredje projektet relaterat till denna integration. Projektet kommer att generera intäkter på cirka 100 000 USD för AcouSort.

- Vi är mycket glada över att kunna lansera ännu ett projekt tillsammans med IL. Sedan 2015 har vi haft ett mycket framgångsrikt samarbete som inklusive detta omfattar totalt sju gemensamma projekt. Vi är glada och stolta över att IL ser oss som världsledande inom vårt område. Strategiska samarbeten med företag som IL är en viktig del av vår långsiktiga affärsstrategi. Vi tar nu ytterligare ett steg mot att förverkliga vår ambition att säkerställa vår teknik som den föredragna metoden för automatiserad provberedning för life science-branschen, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

IL är ett världsledande diagnostikföretag med flera produkter inom intensivvård och hemostas. År 2018 tecknade AcouSort ett licens- och distributionsavtal som innefattar implementering av AcouSorts teknik i nästa generation av en av ILs produktfamiljer. Det nya projektet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt relaterat till detta avtal och innebär att man undersöker en framtida produktmodifiering.

Denna information är sådan information som Acousort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående  kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2021.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post:
torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Prenumerera

Dokument & länkar