AcouSort utses till bästa IR-värdeskapare inom Healthcare i Norden 2020

Report this content

AcouSort har utsetts till bästa IR-värdeskapare i Norden av tidsskriften CFI.co (Capital Finance International). Varje år identifierar CFI.co företag och organisationer som avsevärt bidragit till att skapa mervärde inom sitt område. Syftet är att identifiera och belöna spetskompetens, för att därigenom inspirera och hjälpa andra att förbättra sina prestationer.

”Vi är glada och stolta över utmärkelsen och ser det som ett erkännande av våra ansträngningar att utveckla vår verksamhet och vår IR-kommunikation. Att kommunicera om hur vår verksamhet utvecklas och därmed skapa aktieägarvärde har varit och kommer alltid att vara viktigt för oss, säger AcouSorts VD Torsten Freltoft.

Som motivering till utmärkelsen anger CFI.co bland annat:

AcouSort grundades 2010 och noterades nyligen på Nasdaq First North Growth Market. Företaget har fortsatt att utveckla sin teknik genom proaktivt samarbete med akademiska och kommersiella partners. ”It's making waves, literally and figuratively”, skriver CFl.co’s jury om utmärkelsen för år 2020 Best Healthcare IR Value Creation (Nordics).”

Om CFI.co:

CFI.co är en tidskrift som rapporterar om företag, ekonomi och finans. Med huvudkontoret i London, världens mest mångkulturella stad, analyserar CFI.co drivkrafterna bakom förändring med ambitionen att ge sina läsare bättre förståelse för de krafter som påverkar och omformar den globala ekonomin.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post:
torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler til diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt och kärlsjukdomar

Prenumerera