• news.cision.com/
  • AcouSort/
  • AcouSorts internationella patentansökan för polymerbaserade komponenter har publicerats

AcouSorts internationella patentansökan för polymerbaserade komponenter har publicerats

Report this content

AcouSort AB (publ) (”AcouSort”) meddelar idag att bolagets internationella (PCT) patentansökan avseende akustofluidiska enheter gjorda i mjuka material, exempelvis polymerer, publicerades den 7 mars 2019 under publikationsnummer WO 2019/043198 A1. International Searching Authority (ISA) som har granskat den internationella patentansökan, har kommit fram till att den både är ny och har uppfinningshöjd, vilket är nödvändigt för att en patentansökan ska gå vidare i processen till ett utfärdat patent.

Nästa steg i PCT ansökan är att för AcouSort välja ut de länder som bolaget vill inkludera inför den slutliga patenteringsprocessen, vilket kommer äga rum i mars 2020.

– Det är glädjande att vi erhållit en mycket lovande granskningsrapport från International Searching Authority. En viktig del med patentansökan är att den även förstärker vår position i samarbetsdiskussioner med life-science bolag, som redan visat sitt intresse att följa utvecklingen och utforska möjligheten att använda polymerbaserade enheter när de blir tillgängliga,” säger AcouSorts VD Torsten Freltoft.

Patentansökan lämnades in hösten 2017 av AcouSort med uppfinnarna från AcouSort och Danmarks Tekniske Universitet (”DTU”), och AcouSort förvärvade uppfinningen tillsammans med dess patenträtt i januari 2018. Uppfinningen beskriver ett nytt sätt att konstruera och driva akustofluidiska enheter gjorda i mjuka material som till exempel polymerer, för att därmed kunna ersätta komponenter som idag framställs med dyra tillverkningstekniker i kisel eller glas.

– När patentet är säkrat och tekniken fullt utvecklad kan AcouSort producera akustofluidiska enheter i polymerer, vilket i stora volym är minst 10 gånger billigare att producera än dagens glasbaserade enheter. Detta kommer att möjliggöra kommersialisering av sterila engångsartiklar för en rad diagnostiska applikationer inom Point of Care Testing”, säger Torsten Freltoft. 

AcouSort uppskattar minst två års utvecklingstid innan polymerbaserade komponenter är redo för kommersialisering och minst 4-5 år innan dessa komponenter kommer att finnas på marknaden och användas i medicinska produkter för diagnostik.

Relaterade pressmeddelanden

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta: 

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden. 

Prenumerera

Dokument & länkar