Analyst Group: Kommentar på AcouSorts Q2-rapport

Report this content

AcouSort publicerade idag den 26 augusti sin delårsrapport för andra kvartalet 2020.

 
"Det finns flertalet triggers på kort- till medellång sikt," säger ansvarig analytiker.
 
Läs Analyst Groups kommentar på rapporten här
 
 
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på AcouSort. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. 

Prenumerera