Flaggningsmeddelande

AcouSort AB (”AcouSort”) meddelar att LU Holding AB, fjärde största ägare i bolaget, har minskat sitt aktieinnehav i AcouSort till under 10 procent.

LU Holding AB ägde tidigare 796 500 aktier, motsvarande 10,60 procent av röster och kapital i AcouSort. Efter genomförd aktieförsäljning äger LU Holding AB nu 718 000 aktier, motsvarande 9,56 procent av röster och kapital. Aktieförsäljningen har skett inom ramarna för det lock up-avtal som tecknades av AcouSort och LU Holding AB i samband med AcouSorts nyemission i november/december 2016, i vilket LU Holding AB förbundit sig att inte avyttra mer än 10 procent av sitt ägande fram till och med tolv månader efter AcouSorts första handelsdag på AktieTorget.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.

Om oss

AcouSort AB är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning).

Prenumerera

Dokument & länkar