Marknadsmeddelande 60/18 - Information om företrädesemission i AcouSort AB

Report this content

Den 27 mars 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (ACOU) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 28 mars 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 9,00 sek (1:3 á 9,00 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 4 april 2018 till och med den 16 april 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 4 april 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 4 april 2018 till och med den 18 april 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: ACOU TR
ISIN-kod: SE0011036250
Orderbok-ID: 48V3
CFI: RSSXXR
FISN: ACOUSORT/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 4 april 2018
Sista handelsdag: 16 april 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ACOU BTA
ISIN-kod: SE0011036268
Orderbok-ID: 48V2
CFI: ESNUFR
FISN: ACOUSORT/SH
Handelsperiod: 4 april 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 27 mars 2018.

Stockholm den 13 mars, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se