Marknadsmeddelande 60/18 - Information om företrädesemission i AcouSort AB

Den 27 mars 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (ACOU) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 28 mars 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, för 9,00 sek (1:3 á 9,00 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 4 april 2018 till och med den 16 april 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 4 april 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 4 april 2018 till och med den 18 april 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: ACOU TR
ISIN-kod: SE0011036250
Orderbok-ID: 48V3
CFI: RSSXXR
FISN: ACOUSORT/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 4 april 2018
Sista handelsdag: 16 april 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ACOU BTA
ISIN-kod: SE0011036268
Orderbok-ID: 48V2
CFI: ESNUFR
FISN: ACOUSORT/SH
Handelsperiod: 4 april 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 27 mars 2018.

Stockholm den 13 mars, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanande sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar.