Privat flygledaraktör växer snabbt och tar över flygledningen vid fem nya flygplatser

Avregleringen av flygtrafikledningstjänsten vid de svenska flygplatserna har tagit fart ordentligt och sedan årsskiftet drivs flygledningstornen i privat regi av svenska ACR Aviation Capacity Resources vid nio av landets 36 flygplatser där flygtrafiken kontrolleras av flygledare. ACR mer än fördubblade sin verksamhet när företaget vid årsskiftet tog över tornen vid flygplatserna i Kalmar, Jönköping, Norrköping, Karlstad och Skellefteå.

Bakgrunden till verksamhetsövertagandet vid de fem aktuella flygplatserna är att ACR vann den gemensamma upphandling som avgjordes under förra året. Sedan 2010 när den nya Luftfartslagen trädde i kraft har flygplatsinnehavare möjlighet att upphandla den lokala flygtrafikledningstjänsten. Tidigare hade Luftfartsverket (LFV) monopol på den här verksamheten.

-       Övertagandet som är den största vi hittills har genomfört har gått helt smärtfritt och vi har flygledarna i de fem flygledartornen och deras och våra goda förberedelser att tacka. Vi mer än fördubblade vår verksamhet och växte till cirka 65 medarbetare över en natt och det har bara varit positiva tongångar, säger Wilhelm Wohlfahrt som är VD på ACR.

ACR driver sedan tidigare flygtrafikledningstjänsten vid flygplatserna i Västerås, Växjö och Örebro där verksamheten togs över den 1 mars 2011 och vid Trollhättan-Vänersborgs flygplats sedan den 1 januari 2012. ACR leder såväl civilt som militärt flyg och uppfyller samma säkerhetskrav som andra aktörer på denna marknad inom Europa.

Avregleringen har inneburit att kostnaderna har kunnat sänkas med 20 till 30 procent för de flygplatser som upphandlat tjänsterna av ACR. Det här gäller även de flygplatser som har genomfört en upphandling men som valt att inte byta leverantör.

-       De besparingar som konkurrensutsättningen innebär kan vara avgörande för att en mindre flygplats ska överleva. Det här är oerhört viktigt då de regionala flygplatserna utgör en betydande funktion för Sveriges näringsliv och spelar en central roll för alla människor som bor utanför storstadsregionerna, säger Wilhelm Wohlfahrt.

För de fem nya flygplatserna innebär ACRs intåg att de tillsammans sparar ungefär 36 miljoner kronor över de sex år som avtalet gäller jämfört med de priser som gällde före konkurrensutsättningen. Det ger dem större möjlighet att utveckla flygplatserna utan att behöva be kommunala eller statliga ägare om stöd. Samtidigt stärker de sin konkurrenskraft då flygtrafikledningstjänsten blir billigare för flygbolagen.

-       Övertagande har gått väldigt bra och vi är mycket nöjda. Förutom bättre ekonomi så tycker vi att det är bra med en ny leverantör som med nya ögon kan se på möjligheter till förbättringar och samordning med annan verksamhet, säger Robert Lindberg, VD på Skellefteå Airport.

Totalt uppskattas marknaden för flygtrafikledningstjänster i Sverige som nu är konkurrensutsatt till drygt 900 miljoner kronor. Det innebär en samlad effektiviseringspotential på 250 till 300 miljoner kronor årligen.

Avregleringen är en internationell trend och idag är marknaden förutom i Sverige konkurrensutsatt i Danmark, Tyskland, Spanien och Storbritannien. Fler länder går i samma riktning däribland Norge. ACR är Sveriges och Europas första privata bolag som erbjuder flygtrafikledningstjänst och siktet är på sikt inställt på en internationell expansion.

För ytterligare information, kontakta:
Wilhelm Wohlfahrt, VD på ACR
Tel: 070-824 65 40
E-post: ww@acr-sweden.se

ACR Aviation Capacity Resources AB, är Sveriges och Europas första privata bolag som erbjuder flygtrafikledningstjänst. ACR ansvarar för den lokala flygtrafikledningen vid nio svenska flygplatser. ACRs affärsidé är att driva flygtrafikledningstjänster med högsta säkerhet och kringliggande verksamheter på ett kostnadseffektivt och rationellt sätt. Bolaget bildades våren 2004 med förre SAS-koncernchefen Jan Carlzon som delägare och styrelseordförande. ACR drivs av en erfaren ledning och namnkunnig styrelse där bland andra både Jan Carlzon och Ulrica Messing ingår under Sebastian Ehrnrooths ordförandeskap. Läs mer på http://www.acr-sweden.se/

Dokument & länkar