• news.cision.com/
  • Acroud AB/
  • Acroud erhåller godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet för sitt utestående obligationslån

Acroud erhåller godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet för sitt utestående obligationslån

Report this content

Den 7 juni 2023 initierade Acroud AB (publ) (”Bolaget” eller ”Acroud”) ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående obligationslån 2022/2025 med ISIN SE0017562481 (”Obligationerna”). Det Skriftliga Förfarandet initierades i syfte att erhålla obligationsinnehavarnas godkännande av vissa undantag så som sammanfattat i Bolagets pressmeddelande daterat 7 juni 2023 och som vidare anges i meddelandet till det Skriftliga Förfarandet som är tillgängligt på Bolagets och Nordic Trustee & Agency AB:s (publ) (”Agenten”) webbplatser. Alla termer med versaler som används häri och inte definieras på annat sätt ska ha samma betydelser som tilldelats dem på engelska i meddelandet till det Skriftliga Förfarandet.

Acroud meddelar idag att det Skriftliga Förfarandet framgångsrikt har avslutats, att ett tillräckligt antal röster erhölls för att bilda kvorum och att cirka 99,24 procent av det justerade nominella beloppet för vilket obligationsinnehavarna röstade, röstade för Begäran (Eng. Request). Följaktligen har Agenten idag avslutat det Skriftliga Förfarandet. Begäran godkändes och undantagen däri trädde i kraft idag, 27 juni 2023.

I enlighet med det Skriftliga Förfarandet kommer en medgivandeavgift uppgående till femtio (50) baspunkter av det Nominella Beloppet (Eng. Nominal Amount) av Obligationerna att betalas till Obligationsinnehavarna (Eng. Bondholders) på pro rata-basis på den Slutliga Inlösendagen (Eng. Final Redemption Date) (eller någon annan slutlig Inlösendag (Eng. Redemption Date) dessförinnan) genom Värdepapperscentralen (Eng. CSD) till sådan person som är registrerad som en Obligationsinnehavare på den relevanta Avstämningsdagen (Eng. Record Date) för sådan betalning, förutsatt att Begäran inte har upphävts eller återkallats.

Acroud meddelar även i enlighet med det Skriftliga Förfarandet att Bolaget har beslutat att genomföra den Koncerninterna Omorganisationen Alternativ 2 (Eng. Option 2 Intragroup Restructuring) för att Tillgångsöverföringen (Eng. Asset Transfer) ska vara skatteneutral enligt brittisk skattelagstiftning. Vänligen se meddelandet till det Skriftliga Förfarandet för mer information om den Koncerninterna Omorganisationen Alternativ 2.

För frågor till Agenten kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

Ansvariga parter

Denna information är information som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande publicerades genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid tidpunkten angiven av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision för publikation av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan även kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD
+356 9999 8017

ACROUD AB (publ)

Telefon:           +356 2132 3750/1
Epost:  info@acroud.com
Webbplats:       www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande global utmanare som driver och utvecklar jämförelse- och nyhetssajter inom Poker, Sports Betting och Casino. Acroud erbjuder även SaaS-lösningar för iGaming affiliateindustrin. Under de senaste åren har ett antal bolag anslutit sig till resan och flera erfarna individer inom branschen leder därför Acrouds resa mot att bli ”The Mediahouse of The Future”. Vårt uppdrag är att förena människor, Content Creators (Youtubers, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Vi växer snabbt och fortsätter att vara en ledande global aktör i branschen med strax över 70 personer i Malta, Storbritannien, Danmark och Sverige. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan juni 2018.