Net Gaming anpassar sig för att skapa en stark långsiktig position på den Nederländska marknaden

Föregående vecka hade parlamentet i Nederländerna en ”slutdiskussion” relaterat till den nya spellagen för on-line spel. Implementeringen av lagen innebär en efterlängtad omreglering i Nederländerna och förväntas träda ikraft under det första kvartalet 2021, vilket även är tidpunkten då ansökningar om licens kan lämnas in av operatörer.

Net Gaming har valt att vidtaga snabba åtgärder för att skapa bäst möjliga utgångsläge för att ta del av den nederländska marknaden så snabbt som möjligt. Åtgärderna innebär en anpassning av produkterbjudandet för att vara förenliga med reglerna på den på den Nederländska marknaden tills dess att den nya spellagen träder i kraft.

Implementeringen av den nya spellagen för on-line spel i Nederländerna är ett steg framåt för såväl den Nederländska marknaden och dess konsumenter, så som för Net Gaming i form av positiv utveckling av reglerade intäkter. Samtidigt som vi får en negativ intäktspåverkan på kort sikt, så är åtgärderna en långsiktig investering för att säkerställa en stark position och hållbar utveckling för den Nederländska verksamheten över tid. Framför allt är vi positiva till att arbeta med de nederländska myndigheterna och vi är även positiva till att ta del av den reglerade marknaden i Nederländerna.

Ytterligare information kommer delges i samband med nästkommande finansiella uppdatering, vilken är planerad att äga rum i samband med årets andra kvartalsrapport den 13 augusti 2020.
 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef
+356 9999 8017

Gustav Vadenbring, CFO
+356 9967 6001

Net Gaming Europe AB (publ) – under namnändring till ACROUD AB
Telefon:  +46 8 410 380 44

E-mail:   info@netgaming.se
Websida:  www.netgaming.se

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399

 
Om Net Gaming (under namnändring till ACROUD)

Net Gaming äger, driver och utvecklar högkvalitativa jämförelsesajter främst inom iGaming affiliation i syfte att hjälpa våra partners genom att driva högkvalitativa användare till bolagets kunder – främst speloperatörer. Genom sajterna genererar Net Gaming användare av hög kvalitet till främst globala speloperatörer. Företaget grundades 2003 och har drygt 70 medarbetare med huvudkontor på Malta. Aktien (NETG) är noterad på Nasdaq First North Growth Market Premier. Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar