Net Gaming har återköpt obligationer

Report this content

Net Gaming Europe AB (publ) har under veckan återköpt bolagets egna företagsobligationer över marknaden motsvarande ett nominellt belopp om 37 mkr.

Återköpen gäller bolagets egna obligationslån med ett utestående nominellt belopp om 375 mkr, där Net Gaming återköpt obligationer om 37 mkr, motsvarande 9,87 procent av det totala utestående obligationslånet. Net Gamings obligationslån är noterat på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm med bond ticker name ”NETGAM002”. Obligationslånet löper med en rörlig ränta på Stibor (3m) +7,25 procent och förfaller under september 2020.

- Vi har en betydande kassaposition som fylls på löpande av våra starka operationella kassaflöden. Genom återköpet av obligationer minskar vi våra räntekostnader och vår bruttoskuld. Vi kommer fortsätta jobba aktivt med att utvärdera vår balansräkning och hur vi optimerar vår kapitalstruktur för att skapa aktieägarvärde, kommenterar Marcus Teilman, VD Net Gaming.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Gustav Vadenbring, Group CFO
+356 9967 6001

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.se

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399

Prenumerera

Dokument & länkar