Net Gaming publicerar årsredovisning för 2016

Report this content

Net Gamings årsredovisning för 2016 finns idag tillgänglig på Bolagets webbplats http://www.netgaming.se/investor-relations/arsredovisningar/

En engelsk PDF-version kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen under vecka 18.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)                 
Telefon: 08-410 380 44
E-post: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.se