Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

 Nettoomsättningen uppgick till 139,4 (112,8) Mkr. En ökning med 23,5 % jämfört med föregående år.  Rörelseresultat 24,5 (18,7) Mkr och rörelsemarginal 17,5 (16,5) %.  Goodwillavskrivningar har belastat rörelseresultatet med 1,7 (1,5) Mkr.  Resultat efter skatt uppgick till 15,7 (11,3) Mkr.  Vinst per aktie 3,01 (2,16) kr.

Dokument & länkar