Actic Group tidigarelägger publiceringen av Delårsrapporten Q2 till den 24 juli 2020

Actic Group tidigarelägger publiceringen av delårsrapporten januari-juni 2020 från den 20 augusti 2020 till den 24 juli 2020. Rapporten kommer att släppas kl. 07:45.
 

Vid en telefonkonferens kl 10:00 samma dag kommenterar CEO Anders Carlbark och CFO Stephan Ebberyd rapporten. Konferensen kommer att hållas via Teams (se LÄNK) och telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen är +46 8 505 218 94 med Kod/Konferens-ID: 716 124 137#

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Carlbark, VD Actic Group, 072-980 53 94, anders.carlbark@actic.se

Denna information lämnades av Actic Group AB, 556895-3409,  genom verkställande direktören Anders Carlbarks försorg, för offentliggörande den 23 juli 2020 kl.15:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar