Actic rekryterar Anders Carlbark som ny VD

Actic Group har rekryterat Anders Carlbark som ny VD. Anders kommer närmast från H&M där han har varit verksam det senaste decenniet, varav de två senaste åren som Global Head of Merchandising. Anders tillträder sin nya tjänst under december 2018. Christer Zaar, nuvarande VD, har tidigare meddelat att han kommer lämna bolaget under hösten.

”Vi är väldigt glada över att, efter en bred process, kunna rekrytera Anders Carlbark som ny VD för Actic. Hans erfarenhet från att skapa relevanta kunderbjudanden i kombination med en internationell erfarenhet kommer att vara viktigt för att stärka Actics kundrelationer och bygga vidare på den internationalisering som företaget börjat”, säger Göran Carlson, Styrelseordförande, Actic Group.

Anders Carlbark, 37 år, har det senaste decenniet haft ett flertal olika roller inom H&M, och var dess förr innan Area Manager på Lidl.

”Idrott och träning är och har alltid varit en stor del av min vardag. Att kunna kombinera det med yrkeslivet och driva en av Nordens ledande tränings- och friskvårdsaktörer framåt för att skapa värde för såväl medlemmar som aktieägare känns mycket stimulerande”, säger Anders Carlbark, tillträdande CEO Actic Group.  

Anders tillträder sin nya tjänst under december 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se, 070-824 40 88

Göran Carlson, Styrelseordförande, 070-758 79 97

Informationen ovan är sådan som Actic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 12:10.

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 180 anläggningar med 224 000 medlemmar i fyra länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 800 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2017 om 881 miljoner kronor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar