Fortsatt omställning med tydligt mål i sikte

Report this content

  • Nettoomsättningen minskade med 1 procent till 238 (240) Mkr.
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick -1,5 (20,7) Mkr, vilket ger en marginal om -0,6 (8,7) procent.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,66 (0,35) kr.
  • Snittintäkten per medlem och månad ökade med 1 procent till 352 (350) kr.

I dagens rapport redovisar Actic Group en negativ tillväxt om 1 procent för det andra kvartalet. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,5 Mkr, med en marginal om -0,6 procent. Resultatet har påverkats av omställningsarbetet under det andra kvartalet som medfört merkostnader om totalt närmare 12 Mkr avseende bland annat organisationsförändringar och support-kostnader. Snittintäkten per medlem och månad (ARPM) ökade med 1 procent till 352 kr.

”Rörelseresultatet under andra kvartalet är högst otillfredsställande. Med målsättning att öka koncernens intjäning med 40-50 Mkr på årsbasis arbetar vi vidare med konceptualisering av erbjudandet och effektiviseringar av verksamheten. Vidare bevakas underpresterande anläggningar och där lönsamhetsmålen långsiktigt inte uppnås sker stängning eller avyttring, vilket bedöms ge en resultateffekt om 12-15 Mkr på årsbasis”, säger Anders Carlbark VD och koncernchef för Actic Group.

Utfasning av omställningskostnaderna kommer att ske under det andra halvåret samtidigt som effektiviseringsarbetet successivt ger resultat och nya effektivitetsmål avseende bemanning implementeras i syfte att minska personalkostnaderna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Carlbark, VD, anders.carlbark@actic.se, 072-980 53 94

Niklas Alm, Investor Relations, niklas.alm@actic.se, 070-824 40 88

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Actic Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 22 augusti kl 07:45 via ovanstående kontaktpersoner.

Actic grundades 1981 (fd Nautilus Gym) och lanserade konceptet Gym & Bad. 1995 startades den internationella expansionen och Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym. Actic driver 182 anläggningar med 222 000 medlemmar i fyra länder. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge och Tyskland. Actic erbjuder en välutvecklad träningsmetod (HIT–High Intensity Training) där medlemmarna får personliga träningsprogram med uppföljning av välutbildad personal. Detta tillsammans med baderbjudandet differentierar Actic på marknaden.

Actics vision är att bidra till ett friskare samhälle genom att attrahera bredare målgrupper och därigenom utvidga marknaden. Medarbetarna på Actics anläggningar engagerar sig i det lokala samhället för att bidra till ett hälsosammare samhälle. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har cirka 800 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2018 om 941 miljoner kronor. Actic Group leds av koncernchef Anders Carlbark.

Prenumerera

Dokument & länkar